HELSENORGE
Smittevernrutine for sykehjem

Prøvetaking MRSA, ESBL og VRE

​MRSA prøvetaking

 • Bruk hansker, smittefrakk og kirurgisk munnbind
 • Vanlig prøveutstyr til bakteriologiske prøver
 • Vattpenselen fuktes med en dråpe sterilt saltvann for å sikre sugeevne
 • En prøve pr lokalisasjon. Husk å merke hvilken lokalisasjon prøven er tatt fra

MRSA-prøvetaking av pasient

 • Ytterst i hvert nesebor. Samme prøvepensel roteres 3 ganger rundt
 • Svelg inklusiv tonsiller
 • Perineum
 • Sår, eksem, ferske arr eller andre defekter i huden
 • Rundt innstikksted for fremmedlegeme
 • Kateterurin ved permanent kateter

MRSA prøvetaking av helsepersonell (ved forhåndsundersøkelse eller smitteoppsporing):

 • Ytterst i hvert nesebor. Samme prøvepensel roteres 3 ganger rundt
 • Svelg inklusiv tonsiller
 • Sår, eksem, ferske arr eller andre defekter i hude

Prøven tas tidligst 2-3 dager etter at man kan ha vært utsatt for smitte.

ESBL- og VRE-prøvetaking av pasient

 • Bruk hansker og smittefrakk
 • Vanlig prøveutstyr til bakteriologiske prøver
 • Prøve fra rektum: det skal være synlig avføring på pensel.
 • Det er nok med en penselprøve for EBSL og VRE
  • Prøve fra andre lokalisasjoner: sår/eksem, innstikksted for fremmedlegemer:
   Fukt pensel med en dråpe sterilt saltvann for bedre sugeevne
  • Materiale fra abscess, dren, kateterurin sendes på sterilt prøveglass

ESBL- og VRE-prøvetaking er ikke aktuelt for helsepersonell.

Utfylling av remisse

Fyll inn gode kliniske opplysninger. Skriv inn hvilken bakterie du ønsker screening for. Merk prøven for hvor den er tatt. Fyll ut en remisse for flere lokalisasjoner. Ved flere sårprøver  må det fylles ut en remisse for hvert sår. 

Referanse

Anbefalinger gitt av Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)

 

Tilbakemelding på denne sida