HELSENORGE
SMITTEVERNRUTINE FOR SYKEHJEM

MRSA: sjekkliste smittesporing ved tilfeldig funn hos pasient