HELSENORGE
Smittevernrutine for sykehjem

Infeksjonsovervåking og antibiotikabruk

Prevalensundersøkelse (NOIS-PIAH) i sykehjem.

Formål og grunnlagsinformasjon


 • NOIS står for Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI).
 • PIAH står for prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk.
 • Prevalensundersøkelser viser forekomsten av HAI og antibiotikabruk i norske sykehjem.
 • Deltakelse i prevalensundersøkelse x 2 pr år er obligatorisk for norske sykehjem i hht NOIS-registerforskriften og Forskrift om smittevern i helsetjenesten.
 • Prevalensundersøkelsene gir en nasjonal oversikt, og det enkelte sykehjem kan sammenligne sine resultater med landsgjennomsnittet, og kan vurdere om forskriving av antibiotika er i tråd med nasjonale anbefalinger. 

Gjennomføring

Prevalensmålingene i sykehjem gjennomføres vår og høst, i mai og november. Det anbefales at man velger å registrere en dag tilsynslege/ sykehjemslege er til stede. Følgende skal registreres:

 • Symptomatisk urinveisinfeksjon hos beboere med og uten urinveiskateter
 • Nedre luftveisinfeksjon
 • Infeksjon i operasjonsområdet (overflatisk og dyp postoperativ sårinfeksjon – inkludert organ/ hulrominfeksjon
 • Hudinfeksjon
 • All systemisk antibiotika på undersøkelsestidspunktet skal registreres
 • Indikasjoner for valgt antibiotikum skal registreres

De epidemiologiske definisjonene av de ulike typer infeksjoner, bakgrunnen for og gjennomføringen av undersøkelsen er beskrevet NOIS-PIAH registreringsmal for sykehjem_03.11.2015,PDF  

Registreringsmal inneholder skjema for registrering av HAI og antibiotikabruk til bruk på avdelingene.

PIAHnett – Nytt digitalt registreringsverktøy fra 2015

Data fra prevalensundersøkelsene leveres Folkehelseinstituttet ved hjelp av internettbasert dataverktøy, PIAHnett. Papirskjema godtas ikke etter høsten 2015. Det er kun helsepersonell (registrert i HPR-registret) som har tilgang til PIAHnett, og pålogging krever MinID, BankID, Buypasskort og smartleser, eller Commfides.

Hvordan få tilgang til egne resultater?

 • Resultater publiseres på Folkehelseinstituttet nettsider.
 • Registrert helsepersonell har tilgang til resultatrapporter i PIAHnett. Der kan man se resultater fra eget sykehjem, samt samlede resultater fra sykehjem i egen kommune, eget fylke, og nasjonalt

Referanser

 

Tilbakemelding på denne sida