HELSENORGE
Smittevernrutine for sykehjem

Hostehygiene

Formål og grunnlagsinformasjon

 • Forebygge spredning av smittestoffer fra luftveiene.
 • Hostehygiene er et eget punkt i Folkehelseinstituttets Basale smittevernrutiner som omhandler forsiktighet ved kontakt med luftveissekreter.
 • Denne anbefalingen kan ses i sammenheng med andre måter å forebygge luftveisinfeksjoner på, for eksempel:
  • ​​​​​generelle forholdsregler ved nærkontakt med pasienter som har produktiv hoste eller kjent smitte i luftveiene (beskyttelsesutstyr, inkludert munnbind ved behov)
  • vaksinetilbud til enkelte grupper av sårbare pasienter (influensavaksine og pneumokokkvaksine), samt tilbud om influensavaksine til helsepersonell. Se Vaksinasjonsveilederen fra Folkehelseinstituttet.
  • helsepersonell med luftveisinfeksjon: smitterisiko i forhold til pasienter og andre helsearbeidere vurderes
  • smitteverntiltak/ isolering av influensasyke pasienter, eller ev. andre smittsomme luftveisinfeksjoner
  • oppmerksomhet på symptomer fra luftveiene og diagnostikk for å avdekke om smittsom sykdom foreligger

  Folkehelseinstituttets råd om hostehygiene:

  • Unngå å hoste eller nyse direkte mot andre og dekk til munn og nese med papir som umiddelbart kastes.
  • Vurder om den som hoster og nyser skal bruke munnbind i spesielle situasjoner.
  • Utfør håndhygiene etter all kontakt med luftveissekreter.
  • Allment råd: ved hoste/ nysing uten tilgang til håndhygienefasiliteter; host/nys i albukroken.

  Referanse


   
   

  Tilbakemelding på denne sida