HELSENORGE
Smittevernrutine for sykehjem

Blærekateter - stell

Formål og grunnlagsinformasjon


  • Opprettholdelse av sterilt, lukket system for urindrenasje er viktig for forebygging av urinveisinfeksjoner. Kobling mellom kateter og urinoppsamlingssystem skal ikke brytes uten at det finnes klare indikasjoner
  • Prosedyren er hentet fra ​Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner, Nasjonal veileder FHI, 2013.

Prosedyre for stell og urindrenasje av blærekateter

Følg basale smittevernrutiner, inkludert bruk av rene engangshansker og beskyttelsesfrakk ved all kontakt med kateteret og oppsamlingssystemet.

Drenasjesystemet skal holdes lukket.

Ved brudd på aseptisk teknikk, frakobling eller lekkasje skal kateteret og drenasjesystemet skiftes med aseptisk teknikk og sterilt utstyr. Se prosedyre for innleggelse av blærekateterkateter.

Det bør benyttes forhåndstilkoblede systemer, alternativt system hvor koblingen mellom pose og kateter forsegles med tape etter kateterinnleggelse.

Drenasjesystemet skal holdes lukket.

​Ved nødvendig frakobling må urinoppsamlingssystemet byttes ved hjelp av aseptisk teknikk:

Sørg for at drenasje av urin skjer uhindret:

  • Unngå knekk eller klem på drenasjeslangen. Urinen skal strømme uhindret.
  • Hold til enhver tid oppsamlingsposen under urinblærens nivå. Posen skal ikke ligge på gulvet.
  • Tøm oppsamlingsposen regelmessig. For full pose kan hindre fri urindrenasje. Bruk en separat ren oppsamlingsbeholder for hver pasient. Unngå søl og sørg for at tappekranen ikke kommer i kontakt med den usterile oppsamlingsbeholderen.
  • Stell av urinrørsåpningen og nærliggende områder med antiseptiske midler for å forebygge urinveisinfeksjon er ikke nødvendig. Rutinemessig hygiene med daglig rengjøring med såpe og vann er tilstrekkelig.

Referanser


Folkehelseinstituttet (2013) Veileder for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner, Nasjonal veileder

 
 

Tilbakemelding på denne sida