HELSENORGE
Smittevernrutine for sykehjem

Avfallshåndtering – Smittefarlig avfall

​Formål og grunnlagsinformasjon

  • Formålet er at ingen som har kontakt med avfalletskal utsettes for smitterisiko.
  • Smittefarlig avfall er avfall som inneholder levedyktige mikroorganismer eller toksiner som kan forårsake sykdom. For at sykdom skal kunne oppstå må mikroorganismene være sykdomsfremkallende, antallet må være tilstrekkelig høyt og det må nå en inngangsport hos smittemottaker.
  • Generelt utgjør avfall liten smittespredningsrisiko dersom det emballeres på brukerstedet, oppsamlings-sekker håndteres slik at det ikke går hull på dem, og håndhygiene utføres etter kontakt med avfall.

Restavfall eller smitteavfall?

Det er vanlig å la hovedskillet gå ved avfall uten søl av kroppsvæsker og avfall som er dryppende vått av kroppsvæsker.​

Restavfall eller smitteavfall
​ ​ ​ ​Restavfall ​Smitteavfall
Generelt​Bleier, bandasjer m.m. der væsken er absorbert

Bleier, bandasjer m.m. som er dryppende våte av blod, urin, avføring eller sekret fra sår eller luftveier

​ Tømte urin- og drensposer​​Dren og poser fylt med kroppsvæsker eller ev. laboratorieavfall slik som
prøveglass og prøverør
​Isolat

​Tørt avfall, inkludert brukte smittefrakker, hansker og munnbind

Bleier, bandasjer m.m. der væsken er absorbert


​Bleier, bandasjer m.m. og beskyttelsesutstyr som er dryppende våte av blod, urin, avføring eller sekret fra sår eller luftveier

Alt avfall fra luftsmitteisolat


 

Håndtering av smittefarlig avfall

​​​Brukte kanyler og andre skarpe gjenstander kastes direkte i UN godkjent kanyleboks ved brukerstedet.

For å unngå stikkskader, skal kanyleboksene skiftes ut når de er ¾ fulle

Annet smittefarlig avfall legges i plastpose som knytes for.Referanser

 
 

Tilbakemelding på denne sida