Smittevernrutine for sykehjem

Avfallshåndtering – Smittefarlig avfall

​Formål og grunnlagsinformasjon

 • Formålet er at ingen som har kontakt med avfallet skal utsettes for smitterisiko.

 • Smittefarlig avfall er avfall som inneholder levedyktige mikroorganismer eller toksiner som kan forårsake sykdom. For at sykdom skal kunne oppstå må mikroorganismene være virulente, antallet må være tilstrekkelig høyt og det må nå en inngangsport hos smittemottaker.
 • Generelt utgjør avfall liten smittespredningsrisiko dersom det emballeres på brukerstedet, oppsamlings-sekker håndteres slik at det ikke går hull på dem, og håndhygiene utføres etter kontakt med avfall.

Smitteavfall eller restavfall?

​ ​ ​ ​Defineres som smitteavfall ​Kan normalt håndteres som restavfall
Generelt​Bleier, bandasjer m.m. som er dryppende våte av blod, urin, avføring eller sekret fra sår eller luftveier

​ Bleier, bandasjer m.m. der væsken er absorbert

Legges direkte i pose som knyttes for

​ Dren og poser fylt med kroppsvæsker eller ev. laboratorieavfall slik som
prøveglass og prøverør
Tømte urin- og drensposer

Legges direkte i pose som knyttes for
​Isolat Avfall og beskyttelsesutstyr som er tilsølt av kroppsvæsker håndteres som smitteavfall.

Ved Norovirus kan alt avfall på rommet håndteres som smitteavfall, fordi Norovirus spres svært lett
Tørt avfall, inkludert brukte smittefrakker, hansker og munnbind, håndteres som restavfall.

Har avfallspose vært inne på rommet over tid: Tre ren pose utenpå før avfallet tas ut av rommet

 

Håndtering av smittefarlig avfall

 • Brukte kanyler og andre skarpe gjenstander kastes direkte i UN godkjent kanyleboks ved brukerstedet.
 • For å unngå stikkskader, skal kanyleboksene skiftes ut når de er ¾ fulle   
 • Annet smittefarlig avfall legges i plastpose som knytes for.   
 • Oppsamlingsboks står enten på beboerrom/ bad eller på skyllerom.    
  • Dersom avfall skal fraktes ut av pasientrom og til gul avfallsboks på desinfeksjonsrommet, emballeres avfallet i ren avfallspose før det tas ut av rommet og legges i oppsamlingsboks.    
  •  Gul avfallsboks som oppbevares inne på smitterom sprites av før den tas ut.   
 • Avfallsbokser skal være støtsikre, fukttett og UN godkjent.
 • Ikke fyll boksen over maksmerket. Det kan føre til problemer med lukking. Etterse at det ikke er plast mellom boksen og lokket, slik at boksene kan lukkes forsvarlig. Knepp igjen på alle kantene.
 •  Avfallsboksene skal merkes med dato, tjenestested og type avfall.

Referanser

 
 

Tilbakemelding på denne sida