Slik tar du prøver av ESBL, MRSA, VRE

Prøvetaker benytter følgende beskyttelsesutsyr:

 • Hansker
 • Smittefrakk
 • Kirurgisk munnbind (kun ved MRSA)
 • Det tas en prøve fra hver av de aktuelle lokalisasjoner


Prøvetakingsutstyr 

 • Benytt prøveutstyr til bakteriologiske prøver: eSwab med hvit kork
 • Prøvepenselen fuktes med én dråpe sterilt saltvann før prøvetaking for å sikre bedre sugeevne
 • En prøve for hver lokalisasjon. Hver prøve må merkes med lokalisasjon

MRSA prøvetaking av pasient:

 • Ytterst i hvert nesebor. Samme prøvepensel roteres 3 ganger rundt
 • Svelg inklusiv tonsiller
 • Perineum
 • Sår, eksem, ferske arr eller andre defekter i huden
 • Rundt innstikksted for fremmedlegeme
 • Kateterurin ved permanent kateter 


MRSA prøvetaking av helsepersonell (ved forhåndsundersøkelse eller smitteoppsporing):

 • Ytterst i hvert nesebor. Samme prøvepensel roteres 3 ganger rundt
 • Svelg inklusiv tonsiller
 • Sår, eksem, ferske arr eller andre defekter i huden


Prøven tas tidligst 2-3 dager etter at man kan ha vært utsatt for smitte.

Kontakt din arbeidsplass for hvem som har ansvar for prøvetaking og oppfølging av prøvesvar.

ESBL- og VRE-prøvetaking av pasient:

 • Prøve fra rektum: Det skal være synlig avføring på pensel. ESBL og VRE kan undersøkes i samme prøve.
 • Prøve fra andre lokalisasjoner: Sår/eksem, innstikksted for fremmedlegemer. Fukt pensel med en dråpe sterilt saltvann for bedre sugeevne
 • Materiale fra abscess, dren eller kateterurin sendes på sterilt prøveglass


ESBL- og VRE-prøvetaking er ikke aktuelt for helsepersonell.

Utfylling av remisse
Fyll inn gode kliniske opplysninger for å få gode svar. Skriv inn hvilke bakterier du ønsker screening for. Merk prøven med prøvelokalisasjon. Det er nok å fylle ut en remisse for flere lokalisasjoner. Hvis det er flere sårprøver  må det fylles en remisse for hvert sår.

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)