Cellegiftbehandling

Kjemoterapi

Kurbeskrivelser og infusjonsskjema
​Her er kurbeskrivelser for kjemoterapi (cellegift/cytostatika) fra Kreftavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Kurskjema og Infusjonsskjema er kun gyldig for behandling initiert av og i samarbeid med Kreftavdelingen på UNN Tromsø. Innenfor hvert diagnoseområde nedenfor er kurskjemaer listet opp først, etterfulgt av infusjonsskjemaer. Lenker inne i hvert enkelt skjema går til Docmap. Disse vil ikke fungere for deg som jobber på en datamaskin utenfor​ Helse Nord-systemet.

NB - alle som jobber innenfor Helse Nord og har tilgang til Helse Nords interne kvalitetssystem Docmap skal bruke Docmap og ikke nettsidene. 

NB - Disse sidene oppdateres kontinuerlig, men det kan til enhver tid finnes nyere versjoner av skjema i Helse Nords interne kvalitetssystem Docmap som enda ikke er lagt ut her. All bruk utenfor Kreftavdelingen UNN Tromsø’s ansvarsområdet skjer på eget ansvar. Vi kan g​i rask veiledning om behov.

Har du spørsmål om kurene? 

  • Får pasienten behandling på sengeposten på Kreftavdelingen - ring 776 26765
  • Får pasienten behandling på Kreftpoliklinikken - ring 776 26814 eller 776 26815​​
  • Får pasienten behandling for lungekreft - ring 776 28073​

Fant du det du lette etter?