HELSENORGE

Klinisk forskningsavdeling

Forskningsposten

Søknad om forskningsstøtte​

Metodeveiledning                                                            

E-post
Klinisk.forskningsavdeling@unn.no

​Telefon​
776 26027​

Monitorering                                                                    

Monitorering innebær systematiske tiltak for å oppnå forhåndsdefinerte kvalitetskrav i en legemiddellutprøving. ICH GCP 5.1 stiller detaljerte krav til sponsors rolle og ansvar for kvalitetssikringen av legemiddelutprøvinger dvs faglig og vitenskapelig standard, studieprosedyrer, dokumentasjon og rapportering. Legemiddelutprøving stiller krav til at det foretas løpende kontroll av kvalitet i utprøvingen.


kliniskmonitor@unn.no

IT og andre tekniske løsninger                                      

Vi tilbyr utforming av optisk lesbare skjema, randomisering, utforming av eCRF (REDCap)

Kontakt
Inger Sperstad, IT-konsulent
inger.sperstad@unn.no
tlf. 777 55884


Johannes Walsøe, IT-konsulent
johannes.walsoe@unn.no
tlf. 776 28359​


 

Personvernombud                                                          

​Pål Anders Ellefsen
Pal.Anders.Ellefsen@unn.no​​
tlf. 777 55855

Kontakt                                                                             

Besøksadresse
UNN, fløy G, 10.etg


​E-post
Klinisk.forskningsavdeling@unn.no


​Telefon
776 26027


Fant du det du lette etter?