Klinisk forskningsavdeling

Forskningsposten

Søknad om forskningsstøtte​

Metodeveiledning                                                            

E-post
Klinisk.forskningsavdeling@unn.no

​Telefon​
776 26027​

​Statistisk poliklinikk                                                    

Statistikk poliklinikk gir hjelp og veiledning i statistiske spørsmål til forskningsprosjekter forankret ved UNN. Forespørslene registreres nå via samme skjema som andre henvendelser for forskningsstøtte.

Klikk her for å registrere forespørsel (webskjema)

Monitorering                                                                    

Monitorering innebær systematiske tiltak for å oppnå forhåndsdefinerte kvalitetskrav i en legemiddellutprøving. ICH GCP 5.1 stiller detaljerte krav til sponsors rolle og ansvar for kvalitetssikringen av legemiddelutprøvinger dvs faglig og vitenskapelig standard, studieprosedyrer, dokumentasjon og rapportering. Legemiddelutprøving stiller krav til at det foretas løpende kontroll av kvalitet i utprøvingen.


kliniskmonitor@unn.no

IT og andre tekniske løsninger                                      

Vi tilbyr utforming av optisk lesbare skjema, randomisering, utforming av eCRF (REDCap)

Kontakt
Inger Sperstad, IT-konsulent
inger.sperstad@unn.no
tlf. 777 55884


Johannes Walsøe, IT-konsulent
johannes.walsoe@unn.no
tlf. 776 28359​


Personvernombud                                                          

​Per Bruvold
per.bruvold@unn.no
tlf. 777 55855

Kontakt                                                                             

Besøksadresse
UNN, fløy G, 10.etg


​E-post
Klinisk.forskningsavdeling@unn.no


​Telefon
776 26027


Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)