HELSENORGE

Renis 3

I dette prosjektet vil vi studere hvorfor nyrefunksjon faller med økende alder og med ujevn hastighet blant personer. Dette er et viktig spørsmål fordi alders-relatert fall i nyrefunksjonen er den viktigste årsaken til at så mange utvikler kronisk nyresykdom (KN).

​KN rammer en av tre personer over 65 år og øker risikoen for hjertekarsykdom, demens, nyresvikt og død. Kunnskap om dette temaet er mangelfull fordi tidligere studier har brukt unøyaktige mål på nyrefunksjonen ved hjelp av kreatinin i blodet. Som ledd i Tromsø studien målte vi i 2007-2009 nyrefunksjonen nøyaktig hos 1627 personer ved hjelp av kontrastmiddelet iohexol. 1328 (83%) fikk gjentatt målingen i 2013-15.

Dette er verdens største studie som har målt nyrefunksjon i en normalbefolkning. Vi ønsker nå å gjøre en oppfølgings-studie av disse personene for å undersøke fall i nyrefunksjon over lengre tid. Studien vil gi oss unike muligheter til å studere risikofaktorer for alders-relatert fall i nyrefunksjon og KN. 

 Ansvarshavende
Toralf Melsom

Periode
2018-2030

Donorer
1550

Antall prøver
Ca. 28 000

Prøvetype
Serum, plasma, urin

Fant du det du lette etter?