HELSENORGE

Seksuelt overførbare infeksjoner - prøvetaking og analyser

Ved  hud og venerologisk poliklinikk UNN Tromsø har vi tilbud om testing, behandling og oppfølging av seksuelt overførbare infeksjoner (SOI).Det er et drop-in tilbud, men vi mottar også henvisninger.

I forbindelse med smitteoppsporing og kontakt ut mot primærhelsetjenesten opplever vi usikkerhet /feil vedrørende prøvetaking og valg av analyser.

Gode prosedyrer og ​informasjon om prøvetagning ved mistanke om seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), indikasjon for prøvetagning etc.​