HELSENORGE

Seksuelt overførbare infeksjoner - prøvetaking og analyser

Ved  hud og venerologisk poliklinikk UNN Tromsø har vi tilbud om testing, behandling og oppfølging av seksuelt overførbare infeksjoner (SOI).Det er et drop-in tilbud, men vi mottar også henvisninger.

I forbindelse med smitteoppsporing og kontakt ut mot primærhelsetjenesten opplever vi usikkerhet /feil vedrørende prøvetaking og valg av analyser. 

Gode prosedyrer /informasjon om prøvetagning ved mistanke om SOI, indikasjon for prøvetagning etc. :

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-seksuelt-overforte-infeksjoner/praktiske-anbefalinger