HELSENORGE

Samhandlingsprisen til "Trygg akuttmedisin"

«Trygg Akuttmedisin» skal sørge for at akuttpersonell i kommuner og på sykehus samarbeider mer effektivt, med færre misforståelser, når det står om liv. Nå har de vunnet Samhandlingsprisen 2021 for innsatsen!