HELSENORGE

Nytt pasientkurs om matvareallergi

Vi arrangerer fra november kurs for voksne med, samt pårørende til barn og voksne med matvareallergi. Påmelding ved henvisning fra fastlege.

Éndagskurset vil bli arrangert 2-4 ganger per år. 

​Les mer om kurset her