HELSENORGE

Justering og kontroll av høreapparat

Vi ønsker å presisere at pasienter som har høreapparater ikke trenger henvisning for å få time på Høresentralen.

​​ØNH-poliklinikken opplever stadig å få henvisninger på pasienter som ønsker kontroll eller justering av sine høreapparater. Hørselstapet/diagnosen er etablert og høreapparat tildelt. Vi anser derfor enhver henvendelse i etterkant som en kontroll. 

Pasientene kan ta kontakt med oss direkte, enten på telefon eller henvendelse i ekspedisjonen. På den måten sparer både fastlegene og poliklinikken verdifull tid, og pasientene kommer raskere inn til Høresentralen.

Dette gjelder alle poliklinikkene i UNN der vi gjør justering og kontroll av høreapparat. Det gjelder også private avtalespesialister.

Spesialistpoliklinikken i Harstad

Høresentralen i Tromsø

Høresentralen i Narvik

Avtaler med private (Helse Nord)