HELSENORGE

Clostridium difficile-analyse

Avdeling for mikrobiologi og smittevern ønsker å informere om at det er nødvendig å oppgi relevante kliniske opplysninger i forhold til undersøkelse på Clostridium difficile toxin.

Relevante kliniske opplysninger kan for eksempel være antibiotikabruk, kjemoterapi, mistanke om pseudomembranøs kolitt, mistanke om utbrudd i sykehus eller sykehjem, om pasienten er sykehjemspasient. 

Ved manglende relevante opplysninger avvises prøven, men oppbevares i 4 dager fra prøvetakningsdato (holdbarhet på analyse). Det vil da være mulig å ringe å oppgi ytterligere kliniske opplysninger.

Kontrollprøver på tidligere positiv Clostridium difficile anses ikke som nødvendig, da prøven kan være positiv i lengre tid. Indikasjon for isolering i helseinstitusjon så lenge pasienten har diare.