VRE (vankomycinresistente enterokokker)

Smittevernsenteret

Enterokokker er en gruppe bakterier som finnes i tarmen hos alle mennesker og dyr. Vancomycinresistente enterokokker (VRE) er enterokokker som er motstandsdyktige (resistente) mot et antibiotikum som heter vankomycin.

Innledning

Henvisning og vurdering

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Smitten overføres vanligvis via hendene til munnen. God håndhygiene er det viktigste tiltaket for å unngå smitte.
Vancomycinresistente enterokokker skilles ut med avføringen og kan finnes på huden. Bakteriene kan også finnes i
omgivelsene rundt en person som er smittet, f.eks. på nattbord, sengetøy, dørhåndtak og baderomsinventar.Derfra kan de overføres til dem som berører dette.

Hva kan VRE føre til?

VRE er vanligvis ikke mer sykdomsfremkallende enn andre enterokokker. Bakterien kan finnes i tarmen i lang tid, ofte mange måneder og noen ganger i flere år uten at man blir syk. Denne tilstanden kaller man "VRE ‐bærerskap" eller "kolonisering".

Dersom bakterien forårsaker en infeksjon, fører den oftest til urinveisinfeksjon, men andre infeksjoner kan også
forekomme.

Hvem er mest utsatt for å bli syke av VRE?

Mennesker med alvorlig sykdom og nedsatt immunforsvar (f.eks. kreft) og som får antibiotikabehandling, er mest utsatte for å bli syke av VRE. Derfor er det spesielt viktig å hindre smitte i sykehus.

Slik vasker du hendene grundig for å unngå smitte:

2. Under

Selv om mange antibiotika ikke virker, vil det som regel være mulig å finne medisiner til behandling av infeksjoner med VRE. Det finnes ingen effektiv behandling som fjerner bakteriene fra tarmen (bærerskap).

Hvilke tiltak er nødvendig?

Det viktigste tiltaket for å hindre spredning av VRE er grundig vasking eller spriting av hendene.
Ved innleggelse i sykehus vil du vanligvis få bli isolert på eget rom for å hindre spredning til andre pasienter. Helsepersonalet og besøkende vil bruke beskyttelsesutstyr som smittefrakk og hansker. 

Vanligvis må man oppholde seg på rommet under hele sykehusoppholdet. I noen tilfeller kan man gå ut av rommet etter nærmere avtale med personalet.

Kan du få besøk?

Ja, men det må tas forholdsregler for å hindre smittespredning:

  • Besøkende skal kontakte personalet før de går inn i pasientrommet. De skal bruke beskyttelsesutstyr i form av smittefrakk og hansker og skal ikke sette seg i pasientsengen
  • Besøkende skal ikke bruke personlige eiendeler (for eksempel mobiltelefoner) i pasientrommet
  • Besøkende skal ikke benytte fellesarealer som kjøkken/buffet
  • Besøkende skal ikke bruke toalettet som tilhører pasientrommet (unntak i noen tilfeller). Kontakt personalet ved behov for toalettbesøk
  • Det er viktig at alle utfører håndhygiene når de kommer inn på rommet ditt, og når de forlater det
  • Besøkende skal unngå å besøke andre pasienter etterpå
Sykehuspersonalet vil informere ytterligere om hvilke forholdsregler som gjelder for pårørende som skal oppholde seg lenge på sykehuset.

3. Etter

Når du har kommet hjem, kan du leve som normalt, men det er likevel noen få ting du bør gjøre:

  • Vask hendene ofte, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og måltid. Det samme gjelder for alle personer i din husstand
  • Opplys om VRE ved enhver kontakt med helsevesenet. Det samme gjelder for husstandsmedlemmer
  • Du kan for øvrig leve og jobbe som vanlig. Det er kun i helseinstitusjoner det vil være særskilte tiltak rundt en bærer av VRE
Har du spørsmål, kan du få informasjon av din behandlende lege eller sykepleier.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Smittevernsenteret
Telefon
Ekspedisjonen: 77 66 94 50
Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)