HELSENORGE

Trombolyse

Trombolyse er en medisinsk betegnelse for nedbrytning av blodpropper ved hjelp av medisiner.

Før

Det er ingen spesielle forberedelser før det gis trombolyse. Utredningen i forkant med CT gir svar på at vi står ovenfor en sannsynlig blodpropp og ikke en hjerneblødning.

Det vil bli tatt blodprøver før behandlingen starter.

Legen kontrollerer at det ikke er medikamentbruk, sykdomstilstander eller annet som tilsier at pasienten ikke skal få denne behandlingen.

Under

Trombolysebehandlingen blir gitt intravenøst via venekanyle, vanligvis i armen/på hånden. Under og rett etter behandlingen blir blant annet puls, blodtrykk, oksygenmetning og hjerterytme målt, ofte ved hjelp av overvåkningsmonitor (hjerneovervåking).

Etter

Behandlingen innebærer en relativt liten risiko for hjerneblødning. Nytt CT- eller MR-bilde blir tatt innen 24 timer. Dette er for å kontrollere at det ikke har oppstått en blødning før du får videre blodfortynnende behandling.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?