HELSENORGE
Defecografi

Røntgen med tømming av tarm

Defecografi er en undersøkelse av endetarmstømmingen. Undersøkelsen er skånsom og lite smertefull.