HELSENORGE

Røntgen av urinblære og urinrør hos barn

Dette er en røntgenundersøkelse hvor vi bruker kontrast for å fremstille blæra og urinrøret.