HELSENORGE

Leverbiopsi (vevsprøve)

Leverbiopsi er en undersøkelse for å kartlegge leveren hvis blodprøver og andre undersøkelser har gitt grunn til å mistenke sykdom i leveren din.