HELSENORGE

Leverbiopsi (vevsprøve)

Leverbiopsi er en undersøkelse for å kartlegge leveren.