HELSENORGE

Kondisjonstest

Kondisjonstest er en test for å vurdere en persons aerobe utholdenhet, eller fysisk arbeidskapasitet. Hensikten med testen er å få en status på din fysiske kapasitet som hjelp for å legge opp et treningsprogram, eller for å måle eventuell effekt av trening.