HELSENORGE

Innsetting av gullmarkører i prostata

Vi markerer prostata med gullkorn under strålebehandling. Gull ses veldig tydelig på røntgenbilder, så gullmarkørene gjør det mulig å bestråle mer nøyaktig og minsker stråleskade på det omkringliggende vevet.