Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom

Ungdomspsykiatrisk seksjon, Tromsø

Dialektisk atferdsterapi er en terapiform som fokuserer på å finne en balanse mellom det å akseptere virkeligheten som den er nå og samtidig endre livet i retning av dine mål for fremtiden. Vi lærer om mindfulness som skal hjelpe deg å akseptere og tolerere følelser ved å forholde deg til dem på en åpen og ikke-dømmende måte. Vi trener også på å sette grenser, å regulere følelser, sette navn på følelser og å takle stress.

Innledning

Selvskading/selvmordsatferd er symptomer på alvorlige vansker hos ungdom. Selvskading og andre selvdestruktive handlinger kan ofte være et uttrykk for en sterk indre psykisk smerte som kjennes uhåndterlig og uløselig.
Å skade seg kan fungere som en kortvarig psykisk lettelse der ungdommen får utløp for et indre trykk ut i noe fysisk. Lettelsen er imidlertid kortvarig og endrer ikke grunnlaget for vanskene.
 
I DBT jobber vi med å finne andre og mer langsiktige løsninger på å håndtere sterke og ubehagelige følelser.
 
Målet med behandlingen er å stoppe selvskading og selvmordsatferd ved å lære nye mestringsstrategier for å håndtere vanskene på en mer hensiktsmessig måte. Ungdommen kan oppnår dette ved å lære seg ferdigheter for å takle sterkt ubehagelige følelser, ferdigheter for å håndtere relasjoner. Et overordnet mål er at den enkelte jobber mot et liv verdt å leve.
 
En stor andel av ungdom mellom 13 og 18 år har hatt episoder med selvskading. All selvskading skal tas på alvor! Det å skade seg alvorlig over lengre tid kan senke terskelen for hva den enkelte finner farlig å gjøre mot seg selv,- det kan pløye grunnen for mer og mer alvorlig skade mot egen kropp og eget liv.
 
Se også mer informasjon på helsenorge.no:
https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/depresjon/selvmord-og-selvmordstanker
 


fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Før vi kan starte med behandlingen må du møte til en vurderings-/kartleggingssamtale. Da snakker vi med deg og foreldre/omsorgspersoner om disse vanskene, hvor lenge du har hatt det vanskelig og om du ønsker hjelp.  Etter samtalen drøfter vi i DBT-teamet om vi tror at vi kan hjelpe deg med vanskene dine. Du/dere vil også få mer informasjon om DBT.


Under

DBT er en krevende behandlingsmetode som ofte strekker seg over 16-20 behandlingsuker. Den krever aktiv deltagelse fra både ungdom og foreldre/omsorgspersoner.
 
Behandlingen foregår både i gruppe og i individual terapi. Individualterapien er 1 time pr uke.
 
I gruppen får dere undervisning i fem ulike ferdigheter som er nødvendige for å håndtere vanskene på en mer hensiktsmessig måte. Vi  drøfter også aktuelle tema i et støttende og konstruktivt fellesskap, og heier på hverandre ved utfordringer og fremskritt.


Etter

Når du har gjennomført DBT vil vi snakke med deg om behovet for videre behandling/oppfølging. Dette vil som hovedregel foregå ved lokal BUP.

Noen ungdommer fortsetter i Sterk Nok-gruppe som varer i 16 uker, to timer hver uke. Gruppen er i stor grad ungdomsdrevet og fokuserer på å hindre tilbakefall og fortsetter ferdighetstreningen for å lære av hverandres erfaringer. Foreldre er ikke med i denne gruppen. 

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Adkomst

​Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) ved UNN Tromsø ligger rundt 300 meter opp i bakken fra hovedinngangen på sykehuset.

Det er sykkelparkering utenfor utgangen, og alle bussene til og fra byen stopper utenfor sykehuset. Det tar fem minutter å gå opp til bygget fra bussholdeplassen.

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Internett

Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.

Parkering

Vi har ni parkeringsplasser for polikliniske pasienter. For å benytte deg av disse må du ta kontakt med resepsjonen i første etasje for å få en bekreftelse på at du kan parkere der.  

Hvis det ikke er ledige plasser, eller om du er pårørende, må du bruke gjesteparkeringa nedenfor legevakta på nordsida av sykehusbygget. 
Fant du det du lette etter?