HELSENORGE

Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom

Dialektisk atferdsterapi er en terapiform som fokuserer på å finne en balanse mellom det å akseptere virkeligheten som den er nå og samtidig endre livet i retning av dine mål for fremtiden. Vi lærer om mindfulness som skal hjelpe deg å akseptere og tolerere følelser ved å forholde deg til dem på en åpen og ikke-dømmende måte. Vi trener også på å sette grenser, å regulere følelser, sette navn på følelser og å takle stress.