Helsenorge

Bruskskade i kne

Bruskskader i kneleddet rammer ungen mennesker. Skaden er smertefull og har ofte tilsvarende plager som pasienter som venter på kneprotese, men disse er som oftest 30 år eldre. Behandlingen er utfordrende og det er ingen standard for den beste behandlingen av bruskskader i kneleddet.