Helsenorge

Blodtrykksregistrering i 24 timer

En undersøkelse for å sjekke hvordan blodtrykket varierer gjennom et døgn.