HELSENORGE

Blodsukkermåling

Det å måle og forstå blodsukkermåling er en viktig del av diabetesbehandling, både for personen med diabetes og for behandler.