HELSENORGE

BCG-instillasjon i blæren

I utredningen har vi funnet kreftceller i urinblæren din. Skylling av urinblæren med BCG-vaksine (Bacillus Calmette Guerin) vil både bidra til å ødelegge gjenværende kreftceller hvis noen finnes, og samtidig redusere risikoen for at det oppstår nye. Bakterien som brukes er den samme som brukes ved vaksinasjon mot tuberkulose. Behandlingen brukes ved overfladisk voksende blærekreft.