HELSENORGE
Avrusningsenheten, Narvik

Avrusning fra benzodiazepiner - Narvik

Benzodiazepiner er angstdempende midler og sovemidler. Disse legemidlene er avhengighetsskapende, og hvis de brukes over noe tid kan det være vanskelig å slutte med dem uten hjelp.

Innledning

Personer som innlegges med avhengighet av benzodiazepiner har ofte samtidig bruk av og avhengighet til andre rusmidler. I tillegg viser studier at en høy andel samtidig har en psykisk lidelse. 

Innleggelse i institusjon, spesielt i startfasen av avrusning fra benzodiazepiner, kan bidra til en grundig kartlegging av omfang av misbruk og være en viktig del av en nedtrappingsplan.

Før

I noen tilfeller kan det være aktuelt å starte nedtrappingen hjemme med poliklinisk veiledning, dette vil eventuelt din behandler og din lege kunne samarbeide om.

Avdelingen som skal behandle deg vil ta kontakt med din fastlege/den som har henvist deg, men vi ønsker at du informerer oss om eventuelle kroppslige eller psykiske plager. Veldig mange gruer seg til avrusningen og sliter med motivasjonen før innleggelsen. 

Hvis du trenger du transport til samtale eller innleggelse kan du lese mer på nettsidene til Pasientreiser.

Under

Varighet: 2 - 8 uker
Du vil sammen med legen sette opp en plan for nedtrapping på benzodiazepiner. Hvilke legemidler som brukes vil kunne variere mellom de ulike behandlingsstedene men vi baserer bruken på anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler.

Nedtrappingsplanene er individuelle, og varigheten av nedtrappingen kommer an på hvor mye du har inntatt den siste tiden, og hvor lenge misbruket har pågått. Anbefalingene er at prosessen skjer over tid, slik at noe kan gjøres mens du er innlagt og noe kan gjøres etter at du er skrevet ut, med god støtte og planlegging.

Helsepersonell overvåker kontinuerlig abstinensproblematikken din den første tiden. Disse målingene vil hjelpe 
deg og legen til å sammen finne en best mulig nedtrappingsplan. 

Du vil få tilbud om tilrettelagte miljøterapeutiske tiltak som kan være med på å avhjelpe dine abstinensplager i denne fasen. Lengden på innleggelsen vil variere ut fra tidligere inntak av rusmidler, vanligvis fra to til åtte uker.Etter

Avrusning er som regel den første delen av et lengre behandlingsforløp. Videre behandling og eventuell oppfølging etter oppholdet vil enten avklares før du kommer eller i løpet av behandlingen.

Vi kommuniserer elektronisk med fastlege og eventuelle andre du vil ha bruk for når det gjelder oppfølging etter oppholdet, for eksempel kommunal oppfølgingstjeneste, legemiddelassistert rehabilitering (LAR), apotek, ruskonsulent, rusteam og lignende. Informasjon som videresendes gjøres kun med tillatelse fra deg.

Vi kan være behjelpelig med å formidle kontakt med likemannstiltak og andre tilbud som kan være til støtte for deg etter behandlingen for eksempel Anonyme alkoholikere (AA), Anonyme narkomane (NA) og lignende.

Du vil også få med deg en kriseplan med tiltak du kan iverksette selv ved fare for tilbakefall.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Atkomst

​Nordlandsklinikken ligger i Buveien i Håkvik, rundt 12 kilometer sør for Narvik. Det er skiltet til klinikken med avkjøring fra E6.​

Davvisámegiel dulka (nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Kartleggingsskjema Checkware- for deg som skal til behandling

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Matservering

Pårørende kan bestille frokost, lunsj og middag etter avtale med kjøkkenet, som ligger ved matsalen i 1. etasje.​

Parkering

​Det er rundt 30 parkeringsplasser utenfor Nordlandsklinikken. Vi har gratis parkering. 

Verdisaker

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Fant du det du lette etter?