HELSENORGE

Ankelbrudd - operasjon med midlertidig ramme

Ved ustabile ankelbrudd kan det være nødvendig å sette på en utvendig ramme. Dette gjøres som en snarlig operasjon.