Kvinneklinikken

Amming og røntgenkontrastmidler

Noen røntgenkontrastmidler kan gå over i morsmelk.


Før

Der det er behov for forberedelser finner du informasjon om dette i beskrivelsen av hver enkelt undersøkelse.


Under

Informasjon om hver enkelt undersøkelse:

Les mer om CT
Les mer om MR
Les mer om Nukleærmedisinsk undersøkelse

Nukleærmedisinsk undersøkelse

Ved en nukleærmedisinsk undersøkelse får du tilført en liten mengde radioaktivt stoff. Dette får du enten gjennom en sprøyte eller som en kapsel som du skal svelge. Det radioaktive stoffet er bundet til et kjemisk bærestoff som ”går” til den delen av kroppen som skal undersøkes. Etter en tid kan vi fotografere fordelingen av det radioaktive stoffet ved hjelp av et gammakamera. Som regel tar vi flere bilder.

Bildene viser hvor kroppen tar opp mer eller mindre av det radioaktive stoffet som du har fått. På noen av undersøkelsene tar vi samtidig CT.

Radioaktive stoffer sender ut samme type stråler som røntgen. Ved røntgenundersøkelser er det en strålekilde utenfor pasienten som sender stråler gjennom pasienten.
Ved nukleærmedisinske undersøkelser er det du selv som sender ut stråler fra det radioaktive stoffet som vi har tilført kroppen. Disse strålene blir fanget opp av et følsomt kamera. Vi benytter ikke kontrastmidler som kan gi uheldige bivirkninger, for eksempel allergiske reaksjoner.
Den stråledosen du får ved en undersøkelse hos oss er svært liten. Stråledosen vil vanligvis være litt mindre enn den strålingen vi årlig utsettes for fra naturens side, og den gir omtrent samme stråledose som en tilsvarende røntgenundersøkelse. Vi gir det radioaktive stoffet i så små mengder som praktisk mulig.
Gravide og ammende
Vi utfører helst ikke nukleærmedisinske undersøkelser på kvinner som er gravide eller ammer. Ring oss om du ammer, eller hvis tror du kan være gravid.
 1. Før

  En nukleærmedisinsk undersøkelse krever sjelden spesielle forberedelser. Ved noen undersøkelser må du møte fastende eller unngå bestemte medikamenter en viss tid. Du må være forberedt på noe ventetid.
  Etter injeksjonen med det radioaktive stoffet må det gå en viss tid før undersøkelsen kan begynne. Ved undersøkelse av for eksempel skjelettet er denne ventetiden omtrent tre timer.
  I innkallingen får du tilsendt informasjon om den undersøkelsen du skal til.

 2. Under

  Du vil ikke merke noe ubehag under eller etter undersøkelsen. Bortsett fra et stikk i armen når du får injeksjonen er det ingen plager, utover det å måtte ligge stille i noen minutter for hvert bilde vi tar.
  Hele avbildninga kan ta fra en halv til to timer å utføre og kan i noen tilfeller strekke seg over flere dager med gjentatte avbildninger.

 3. Etter

  Når undersøkelsen er ferdig, blir bildene gjennomgått av en legespesialist. Resultatet blir sendt til legen din så snart som mulig.
  Personalet vårt forteller deg gjerne mer om de forskjellige undersøkelsesmetodene, men resultatet av undersøkelsen er en sak mellom deg og legen din.For deg som kommer til poliklinisk behandling vil det ta noen dager før resultatet er klart.
  Det meste av radioaktiviteten vil være ute av kroppen i løpet av det første døgnet. Det er lurt å drikke mye og tisse ofte i de første timene etter undersøkelsen.
  Kroppen skiller ut radioaktiviteten gjennom urinen. Derfor må du prøve å unngå å søle når du er på toalettet.

Vær oppmerksom

Ved de vanligste nukleærmedisinske undersøkelsene er strålebelastningen for personer du omgås helt ubetydelig. Ved eventuell behandling med radioaktive stoffer gjelder spesielle regler. Dette vil legen ved avdelingen vår fortelle deg mer om.

Gå til Nukleærmedisinsk undersøkelse

Avdeling
PET og nukleærmedisin, Tromsø
Sted
UNN Tromsø


Etter

CT-undersøkelse med kontrast

Kontrastmidlene vi benytter ved våre CT-laboratorier går ikke over i morsmelk og du kan derfor amme som normalt etter endt undersøkelse.

MR (Magnetisk resonans)

Dersom du har fått kontrastmidler i forbindelse med en MR-undersøkelse hos oss anbefaler vi at du pumper deg, og kaster melken de første 24 timer etter at du har fått kontrast.

Nukleærmedisinsk undersøkelse

Radioaktive isotoper skilles ofte ut i morsmelk. Derfor bør du kutte ut amming for en kortere eller lenger periode. Som oftest kan morsmelken benyttes etter et opphold i fryseren. Hvor lenge morsmelken må fryses, og du må unnlate å amme, er avhengig av hva slags radioaktivt stoff du får og hvor stor dose du får.
Våre ansatte vil informere deg om dette når du er til undersøkelse.


Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?