HELSENORGE

Rusbehandling Restart, Tromsø

Restart har døgnbehandling, dagpasienttilbud, polikliniske avtaler og oppfølgingsavtaler (individuelt og i gruppe). Restart gir tilbud om individuell- og gruppevis behandling samt oppfølging. Behandlingskjede og tverretatlig samarbeid står sentralt. Vi har kort innleggelsestid, men samarbeid med pasient og samarbeidspartnere over tid.

Fant du det du lette etter?