Avrusning, Tromsø

Vi gir tilbud om avrusing og stabilisering (som enkeltstående tiltak, eller før ordinær rusbehandling), oppstart på legemiddelassistert rehabilitering (LAR), innleggelse etter en av tvangsparagrafene i Helse og Omsorgstjenestelov §10-2, §10-3 0g §10-4, og kartlegging av behandlingsbehov i forhold til eventuell videre rusbehandling.
Les mer om Avrusning, Tromsø

Avrusning, Tromsø

En innleggelse varer i gjennomsnitt ca. 10 dager. Alle pasientene på avrusingsenheten har eget rom med eget bad. Pasientene har tilgang til alle fasiliteter ved enheten.

Miniteam

Alle pasientene på avrusningsenheten får sitt eget miniteam, med koordinator, miljøkontakter og eventuelt psykolog. Koordinatoransvar fordeles mellom enhetens to leger. På Avrusning får pasienten to miljøkontakter som jobber i turnus ved enheten. 

Besøk og permisjoner

Det gis som hovedregel ikke permisjon under en innleggelse ved Avrusningsenheten. Besøk avtales individuelt, og gjennomføres etter nærmere avtale med miniteamet.

Behandlingstiltak

  • Medikamentell og ikke-medikamentell støtte i avrusingsperioden
  • Miljøterapi: Motivering og stabilisering i et trygt og støttende miljø med faste rammer og rutiner
  • Vi fokuserer på grunnleggende behov og gode relasjoner
  • Det er faste møtepunkter for pasientene i løpet av dagen, og de fleste pasientene har oppgaver/ansvar knyttet til hverdagen på enheten. Det tilrettelegges for fysisk aktivitet i form av gåturer ut av enheten og ukentlige turdager
  • Samtaler: Kartlegging og motivering til videre behandling
  • Pasienten får tilbud om ukentlig deltagelse i bilde- og samtalegruppe

Kontakt

Oppmøtested

Bygg 3, 3. etasje
Telefon
77626017
UNN Åsgård
Besøksadresse
Åsgårdveien 40(Google maps)
Besøkstider
Avdelingene våre har ulike åpningstider og besøkstider/visittider. Informasjon om dette finner du på de ulike avdelingssidene. Hvis du må endre timen din må du ta kontakt med den avdelingen du har fått time hos.
Telefon
Sentralbord: 77626000

Adkomst

​Åsgård ligger på vestsida av Tromsøya, drøyt to kilometer rett vest for Tromsø sentrum.

Hvis du reiser kollektivt stopper buss rute 26, 36 og 53 utenfor hovedinngangen. Om du velger å gå til fots vil det ta rundt en halv time fra sentrum.

Kart over området

Parkering

​​For pasienter og pårørende er det parkering utenfor hovedinngangen. Det er parkeringsautomat ved inngangen.

Praktisk informasjon

Internett

​Over store deler av Åsgård-området kan du kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Kantine/kafe

Det ligger kafé i bygg 8. Gå inn hovedinngangen, ned trappa, og rett fram gjennom glassgangen. Ved enden av gangen går du til høyre.

Kaféen er åpen mandag til fredag fra klokka 08.30 til 14.30​.

Konserter og kultur

Det blir blant annet arrangert quiz eller lunsjkonserter på Åsgård hver uke, som regel på onsdager eller torsdager. Alle arrangementer annonseres på kulturkalenderen som henger ute på avdelingene og på informasjonstavle ved resepsjonen i hovedinngangen.

Arrangementene starter klokka 13 og varer en halv time hver gang.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelinga på rom B11.103 i bygg 11. Gå ned trappa ved resepsjonen og ta inn til venstre.​
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.