HELSENORGE

Avrusning, Tromsø

Avrusning Tromsø gir tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). Behandlingen gis i et samarbeid mellom deg og personer med medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse. Vårt opptaksområde er kommuner tilhørende Helse Nord RHF.

Fant du det du lette etter?