HELSENORGE

Psykose- og rusenheten, Tromsø

Psykose- og rusenheten (PRE) er en døgnpost med 11 senger for pasienter med alvorlig psykisk lidelse bestående av hovedsakelig psykoselidelser og eventuell samtidig ruslidelse. Samtidig ruslidelse og psykisk lidelse er definert som ROP-lidelser. Helsetilstanden har ført til alvorlig funksjonsnedsettelse.

Fant du det du lette etter?