Psykose- og rusenheten, Tromsø

Psykose- og rusenheten (PRE) er en døgnpost med 11 senger for pasienter med alvorlig psykisk lidelse bestående av hovedsakelig psykoselidelser og eventuell samtidig ruslidelse. Samtidig ruslidelse og psykisk lidelse er definert som ROP-lidelser. Helsetilstanden har ført til alvorlig funksjonsnedsettelse.

Les mer om Psykose- og rusenheten, Tromsø

Psykose- og rusenheten, Tromsø

PRE er en enhet i Akuttpsykiatrisk seksjon ved Psykiatrisk avdeling og skal ta imot pasienter fra hele UNNs opptaksområde. Innleggelsene skal både være elektive og på direkte henvisninger fra øvrige deler av klinikken.

Behandling

Pasientene blir tatt imot av en lege og får raskt tildelt et behandlingsteam bestående av lege/psykologspesialist og miljøpersonal. Enheten arbeider hovedsakelig etter nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging for personer med ROP-lidelser (rus og psykiatri) og psykoselidelser, og andre aktuelle retningslinjer avhengig av individuell problematikk. Enheten vektlegger videre samarbeid med pasientens private og profesjonelle nettverk.

Behandlingstiden vil variere individuelt ut fra formålet med oppholdet.

Enheten har også poliklinisk aktivitet som i stor grad er direkte og indirekte pasientrettet gjennom tvungen psykisk helsevern, men også som en del av frivillig oppfølging av pasienter etter utskrivelse og gjennom veiledning til øvrig hjelpeapparat.

PRE har også noen særskilte kompetanseområder

  • Utredning av personer med mistanke om begynnende psykoseproblematikk og eventuell skadelig rusbruk
  • Utredning og oppstart av behandling for pasienter med psykose og eventuell skadelig rusbruk
  • Gravide med alvorlige ROP-lidelser hvor psykoseproblematikken ikke er stabilisert/ikke kan motta sin behandling innenfor rammene av TSB
  • Kompetanseoverføring i form av veiledning, psykoedukasjon, informasjon, opplæring til pasienter, pårørende og øvrig hjelpeapparat
  • Behandling av barselpsykose/depresjon som ikke kan gjennomføres ved lokalt SPHR

Besøk

Pasienten kan ta imot besøk på et samtalerom inne i enheten. Det er ønskelig at besøk og tidspunkt avtales på forhånd.

Vi disponerer et barnerom som kan benyttes ved besøk av familier med barn, samt en leilighet som kan lånes ved behov for overnatting. Forbehold om at disse er ledige.

Rusmidler

Det ikke tillatt å ta med inn eller bruke rusmidler på avdelingen.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Bygg 2, 2. etasje. Inngang via resepsjonen eller inngang B
Telefon
77 62 75 12
UNN Åsgård
Besøksadresse
Åsgårdvegen 40(Kart)
Besøkstider
Kontaktinformasjon og informasjon om besøkstider/visittider finner du på de enkelte avdelingssidene.
Telefon
Sentralbord: 77 62 60 00
E-post

Adkomst

​Åsgård ligger på vestsida av Tromsøya, drøyt to kilometer rett vest for Tromsø sentrum.

Hvis du reiser kollektivt stopper buss rute 26, 36 og 53 utenfor hovedinngangen. Om du velger å gå til fots vil det ta rundt en halv time fra sentrum.

Kart over området

Parkering

​​For pasienter og pårørende er det parkering utenfor hovedinngangen. Det er parkeringsautomat ved inngangen.

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 25.- pr time 
Kl. 21-07: kr 5 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
Maks døgnpris kr 200,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 130,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 90,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

Praktisk informasjon

Biblioteket på Åsgård

Åpningstid:

Mandag og torsdag fra kl. 12.00 til 15.30
Tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 8.30 til 12.00
Les mer om biblioteket

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Internett

​Over store deler av Åsgård-området kan du kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Kantine/kafe

Det ligger kafé i bygg 8. Gå inn hovedinngangen, ned trappa, og rett fram gjennom glassgangen. Ved enden av gangen går du til høyre.

Kaféen er åpen mandag til fredag fra klokka 08.30 til 14.30​.

Konserter og kultur

Det blir blant annet arrangert quiz eller lunsjkonserter på Åsgård hver uke, som regel på onsdager eller torsdager. Alle arrangementer annonseres på kulturkalenderen som henger ute på avdelingene og på informasjonstavle ved resepsjonen i hovedinngangen.

Arrangementene starter klokka 13 og varer en halv time hver gang.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelinga på rom B11.103 i bygg 11. Gå ned trappa ved resepsjonen og ta inn til venstre.​
Fant du det du lette etter?