HELSENORGE

Akuttpost sør, Tromsø

Akuttpost sør gir spesialisthelsetjeneste tilbud i psykisk helse til befolkningen i Midt-Troms, Sør-Troms og Ofoten. Posten er lokalisert i Tromsø på UNN, Åsgård. Akuttpost sør tar i mot pasienter som har behov for innleggelse for kartlegging, utredning og behandling av psykoser, alvorlig depresjon, personlighetsforstyrrelser eller andre akutte kriser som ikke kan ivaretas på Senter for psykisk helse.

Fant du det du lette etter?