Døgnenhet, Silsand

Døgnenheten er lokalisert i nyrenoverte bygg og ligger rolig og vakkert til på Silsand. Vi har 12 sengeplasser som for det meste tar imot pasienter fra akuttpost sør (Tromsø) ,fra poliklinikken, ambulant psykiatrisk team eller pasienter som er henvist fra fastleger.

Les mer om Døgnenhet, Silsand

Døgnenhet, Silsand

Målet er å gi behandling og kartlegge hva som skal til for at pasientene så snart som mulig skal kunne reise hjem og klare seg utenfor institusjonen. Etter utskriving kan det være aktuelt med videre oppfølging fra poliklinikken og/eller kommunehelsetjenesten.

Noen pasienter kommer til kortere opphold for å hindre negativ utvikling av sykdommen og hindre innleggelse i sykehuset. Andre har behov for oppfølging i forhold til endring av medisiner og dette ikke kan skje hjemme. Døgnenheten har fokus på sosial trening, samtaler og fysisk aktivitet. Vi har tilknyttet psykomotorisk fysioterapeut til døgnenheten.

Døgnenheten er primært for voksne over 18 år. Av og til kan det være nødvendig med innleggelse for de under 18 år. Tilbudet til disse gis primært ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Tromsø. 

Henvisning

​Sjekkliste for henvisning:​

- Aktuelle symptomer 
- Aktuell funksjonsbeskrivelse 
- Aktuelle kartlegginger/tester (eksempelvis MADRS)
- Hvilken behandling/oppfølging er gitt frem til nå, og effekt så langt? 
- Tidligere psykiske helseplager
- Kjente psykiske helseplager i nær familie
- Somatisk status 
- Medisiner (dato for sist endringer, og serumspeil)
- Eventuell rusmiddel/legemiddelavhengighet 
- Cave 
- Omsorg for barn
- Nettverk 
- Pasientens motivasjon for behandling​

Akutte henvisninger går gjennom ambulant team i deres åpningstid og vakttelefonen utenom deres åpningstid. Henvisninger som ikke er akutte sendes til inntaksteamet ved Senter for psykisk helse og rusbehandling, Midt-Troms.

Ambulant akutteam, Silsand


Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Adkomst

​​Senter for psykisk helse på Silsand ligger i Hallveien. Hvis du kommer over Gisundbrua fra Finnsnes svinger du til høyre i retning Gibostad på riksvei 861. Etter omtrent 200 meter svinger du opp Hallveien til venstre. 

Aktiviteter

Vi kan anbefale at pasientene tar med turklær ettersom vi bruker naturen en del til turgåing.

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Parkering

Vi har gratis parkering for pasienter og pårørende rett utenfor bygninga.​

Fant du det du lette etter?