Døgnenhet, Harstad

Døgnenheten har 12 sengeplasser som for det meste tar imot pasienter fra akuttpost sør (Tromsø) og fra poliklinikken, ambulant akutteam, eller pasienter som er henvist fra fastleger.

Les mer om Døgnenhet, Harstad

Døgnenhet, Harstad

Målet er å gi behandling og kartlegge hva som skal til for at pasientene så snart som mulig skal kunne reise hjem og klare seg utenfor institusjonen. Etter utskriving kan det være aktuelt med videre oppfølging fra poliklinikken og / eller kommunehelsetjenesten.

Døgnenheten er primært for voksne over 18 år. Av og til vil det kunne være nødvendig med innleggelse for dem under 18 år. Tilbudet til disse gis primært ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Tromsø.

Noen pasienter kommer til kortere opphold for å hindre negativ utvikling av sykdommen og hindre innleggelse i sykehuset. Andre har behov for oppfølging i forhold til endring av medisiner og dette ikke kan skje hjemme. Døgnenheten har fokus på kognitiv miljøterapi.

Alle våre behandlingsenheter er lokalisert i samme bygning og i umiddelbar nærhet til øvrige fagområder ved UNN Harstad.

Henvisning

​Sjekkliste for henvisning:​

- Aktuelle symptomer 
- Aktuell funksjonsbeskrivelse 
- Aktuelle kartlegginger/tester (eksempelvis MADRS)
- Hvilken behandling/oppfølging er gitt frem til nå, og effekt så langt? 
- Tidligere psykiske helseplager
- Kjente psykiske helseplager i nær familie
- Somatisk status 
- Medisiner (dato for sist endringer, og serumspeil)
- Eventuell rusmiddel/legemiddelavhengighet 
- Cave 
- Omsorg for barn
- Nettverk 
- Pasientens motivasjon for behandling​

Akutte henvisninger går gjennom ambulant team i deres åpningstid og vakttelefonen utenom deres åpningstid.

Ambulant akutteam, Harstad

Kontakt

Oppmøtested

Sykehusstien 8

Døgnenheten har besøkstid mellom kl 15.30 - 22, eller etter avtale med ansatte
Telefon
770 15950
Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms, Harstad
Besøksadresse
Sykehusstien 8(Google maps)
Telefon
Ambulant akutteam: 770 15927 | Voksenpoliklinikk: 770 15900 | Barne- og ungdomspoliklinikk: 770 15970 | Døgnenheten: 770 15950

Praktisk informasjon

Adkomst

Senteret ligger rett bak sykehuset i Harstad. Inngangen er vendt mot byen. 

Om du tar beina fatt kan du gå opp til sykehuset på rundt 15 minutter. Vær oppmerksom på at Harstadgårdsveien kan føles både lang og bratt hvis du er dårlig til beins.

Om morgenen kan du ta bussrute 15 opp til sykehuset fra busstasjonen i sentrum. Du kan ta bussen går tilbake på ettermiddagen til sentrum med busstopp utenfor Heggen videregående skole.
Ruteoversikt over busser i Harstad (tromskortet.no)
Du kan ta taxi fra den gamle busstasjonen på torget. Busstasjonen ligger til venstre når du har krysset hovedveien, dersom du kommer til Harstad med hurtigbåten. Husk at reiseutgifter må avtales på forhånd med Pasientreiser.
 
Husk at reiseutgifter må avtales på forhånd med Pasientreiser.​

Besøksrom og samtalerom

Pasienter tar imot besøk på eget rom og samtalerom kan også benyttes. Det er gymsal tilgjengelig som er godt egnet ved besøk av barn. Dette kan avtale med ansatte.​​​

Internett

Det er mulig å benytte trådløst nett i deler av bygget. Døgnenheten har egen PC til bruk for pasienter.​

Parkering

Det er gjesteparkering på senterets område for besøkende. Det er også seks parkeringsplasser for pasienter. Det er mulig å bruke kredittkort og kontanter på betalingsautomatene.​​

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.