Døgnenhet, Harstad

Døgnenheten har 12 sengeplasser som for det meste tar imot pasienter fra akuttpost sør (Tromsø) og fra poliklinikken, ambulant akutteam, eller pasienter som er henvist fra fastleger.

Les mer om Døgnenhet, Harstad

Døgnenhet, Harstad

Målet er å gi behandling og kartlegge hva som skal til for at pasientene så snart som mulig skal kunne reise hjem og klare seg utenfor institusjonen. Etter utskriving kan det være aktuelt med videre oppfølging fra poliklinikken og / eller kommunehelsetjenesten.

Døgnenheten er primært for voksne over 18 år. Av og til vil det kunne være nødvendig med innleggelse for dem under 18 år. Tilbudet til disse gis primært ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Tromsø.

Noen pasienter kommer til kortere opphold for å hindre negativ utvikling av sykdommen og hindre innleggelse i sykehuset. Andre har behov for oppfølging i forhold til endring av medisiner og dette ikke kan skje hjemme. Døgnenheten har fokus på kognitiv miljøterapi.

Alle våre behandlingsenheter er lokalisert i samme bygning og i umiddelbar nærhet til øvrige fagområder ved UNN Harstad.

Henvisning

​Sjekkliste for henvisning:​

- Aktuelle symptomer 
- Aktuell funksjonsbeskrivelse 
- Aktuelle kartlegginger/tester (eksempelvis MADRS)
- Hvilken behandling/oppfølging er gitt frem til nå, og effekt så langt? 
- Tidligere psykiske helseplager
- Kjente psykiske helseplager i nær familie
- Somatisk status 
- Medisiner (dato for sist endringer, og serumspeil)
- Eventuell rusmiddel/legemiddelavhengighet 
- Cave 
- Omsorg for barn
- Nettverk 
- Pasientens motivasjon for behandling​

Akutte henvisninger går gjennom ambulant team i deres åpningstid og vakttelefonen utenom deres åpningstid.

Ambulant akutteam, Harstad

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Sykehusstien 8

Døgnenheten har besøkstid mellom kl 15.30 - 22, eller etter avtale med ansatte
Telefon
77 01 59 50
Postadresse

UNN Harstad

Døgnenheten
Postboks 1065
9480 Harstad

Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms, Harstad
Besøksadresse
Sykehusstien 8(Kart)
Telefon
Ambulant akutteam: 77 01 59 27 | Voksenpoliklinikk: 77 01 59 00 | Barne- og ungdomspoliklinikk: 77 01 59 70 | Døgnenheten: 77 01 59 50
E-post

Praktisk informasjon

Adkomst

Senteret ligger rett bak sykehuset i Harstad. Inngangen er vendt mot byen. 

Rutebuss

Linje 15 og 17 betjener sykehuset i begge retninger.

Hvis du kommer til sykehuset fra Harstad sentrum er det lettest å ta buss nummer 15 eller 17 fra Harstad byterminal. Denne bussturen tar omtrent 5 minutter.

Rute 15 går mot Blåbærhaugen - Samamoa.
Rute 17 går mot Fagerlia. 
Den går blant annet 1020 fra byterminalen (20 minutter etter at hurtigbåten fra Tromsø har ankommet). Kryss hovedveien og gå til venstre for å komme fra kaia over til byterminalen.
Hurtigbåtbilletten gir rett til overgang og kan derfor brukes som bussbillett.

Taxi
​Du kan ta taxi fra Harstad byterminal på torget. 

Husk at reiseutgifter må avtales på forhånd med Pasientreiser.​

Besøksrom og samtalerom

Pasienter tar imot besøk på eget rom og samtalerom kan også benyttes. Det er gymsal tilgjengelig som er godt egnet ved besøk av barn. Dette kan avtale med ansatte.​​​

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Internett

Det er mulig å benytte trådløst nett i deler av bygget. Døgnenheten har egen PC til bruk for pasienter.​

Parkering

Det er gjesteparkering på senterets område for besøkende. Det er også seks parkeringsplasser for pasienter. Det er mulig å bruke kredittkort og kontanter på betalingsautomatene.​​

Fant du det du lette etter?