Avdeling sør, psykisk helse- og rusklinikken

Avdeling Sør er en av fem avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken. Avdelingen består av tre sentre for psykisk helse og rusbehandling (SPHR).

Les mer om Avdeling sør, psykisk helse- og rusklinikken

Avdeling sør, psykisk helse- og rusklinikken

Sentrale oppgaver i avdelingen er:

  • Lokalsykehusfunksjon innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (DPS -funksjon)
  • Utredning, diagnostikk og behandling av psykiske lidelser og rusproblematikk
  • Forskning, kvalitetsutvikling og utdanning
  • Veiledning, samhandling og samarbeid med kommunehelsetjenesten

Avdelingen består av tre Senter for psykisk helse og rusbehandling (SPHR/DPS):

Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms:
Senteret er lokalisert på Silsand i Lenvik kommune. Senteret har også Voksenpsykiatrisk poliklinikk på Sjøvegan i Salangen kommune.  

Senteret omfatter Ambulant akutteam, Voksenpsykiatrisk poliklinikk (Silsand og Sjøvegan), Døgnenhet. Vi gir døgnbaserte, polikliniske og ambulante tjenester til befolkningen i kommunene Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy, Dyrøy, Sørreisa, Målselv, Salangen, Bardu, Lavangen og Gratangen.

Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms:
Senteret er lokalisert i Harstad og er en del av UNN Harstad. 

Senteret omfatter Ambulant akutteam, Voksenpsykiatrisk poliklinikk og Døgnenhet. Vi gir døgnbaserte, polikliniske og ambulante tjenester til befolkningen i kommunene Harstad, Kvæfjord, Ibestad og Skånland.
 
Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten:
Senteret er lokalisert i Håkvik på Ankenesstrand og i Narvik og er en del av UNN Narvik. 

Senteret som omfatter Ambulant akutteam, Voksenpsykiatrisk poliklinikk og Døgnenhet. Vi gir døgnbaserte, polikliniske og ambulante tjenester til befolkningen i kommunene Tjeldsund, Evenes, Lødingen, Narvik, Ballangen og Tysfjord (øst).


Avdelingsleder: Anita Vaskinn

Kontaktinformasjon

Telefon
Avdelingsleder Anita Vaskinn: 77 01 59 15 eller 77 01 59 00
E-post

Ambulant akutteam, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/ambulant-akutteam-harstadAmbulant akutteam, Harstad
Ambulant akutteam, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/ambulant-akutteam-narvikAmbulant akutteam, Narvik
Ambulant akutteam, Silsandhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/ambulant-akutteam-silsandAmbulant akutteam, Silsand
Døgnenhet, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/dognenhet-harstadDøgnenhet, Harstad
Døgnenhet, Ofoten (Håkvik)https://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/dognenhet-ofoten-hakvikDøgnenhet, Ofoten (Håkvik)
Døgnenhet, Silsandhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/dognenhet-silsandDøgnenhet, Silsand
Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-harstadVoksenpsykiatrisk poliklinikk, Harstad
Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-narvikVoksenpsykiatrisk poliklinikk, Narvik
Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Silsandhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-silsandVoksenpsykiatrisk poliklinikk, Silsand
Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Sjøveganhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-sjoveganVoksenpsykiatrisk poliklinikk, Sjøvegan

Fant du det du lette etter?