Døgnenhet, Storslett

Døgnenheten er en åpen sengeplass med 6 sengeplasser. Alle er frivillig innlagt hos oss. 

Les mer om Døgnenhet, Storslett

Døgnenhet, Storslett

Vi har pasientstyrt seng og vi disponerer også en familieleilighet. Målet vårt er å hjelpe hver enkelt til bedre å mestre sin egen livssituasjon. Vi gir behandling og kartlegger hva som skal til for at pasientene så snart som mulig skal kunne reise hjem og klare seg utenfor institusjonen.

Noen pasienter kommer til kortere opphold for å hindre negativ utvikling av sykdommen og hindre akuttinnleggelse i sykehuset. Andre har behov for oppfølging i forhold til endring av medisiner og dette ikke kan skje hjemme.

Etter utskriving kan det være aktuelt med videre oppfølging fra poliklinikken og/eller kommunehelsetjenesten.

Vår personalgruppe har bred kompetanse med videreutdanning innen psykisk helse, krise og traumebehandling, rus og psykiatri og spiseforstyrrelser.

Døgnenheten har fokus på gruppebehandling og fysisk aktivitet både inne og ute. Vi har flott turterreng i nærområdet.

Aktivitet er svært viktig for alle mennesker og også særlig viktig når man sliter psykisk. Det er gjort mange studier som viser at fysisk aktivitet også bedrer psykisk helse.

Henvisning

​Sjekkliste for henvisning:​

- Aktuelle symptomer 
- Aktuell funksjonsbeskrivelse 
- Aktuelle kartlegginger/tester (eksempelvis MADRS)
- Hvilken behandling/oppfølging er gitt frem til nå, og effekt så langt? 
- Tidligere psykiske helseplager
- Kjente psykiske helseplager i nær familie
- Somatisk status 
- Medisiner (dato for sist endringer, og serumspeil)
- Eventuell rusmiddel/legemiddelavhengighet 
- Cave 
- Omsorg for barn
- Nettverk 
- Pasientens motivasjon for behandling​


Kontaktinformasjon

Telefon
77 75 46 31
Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms, Storslett
Besøksadresse
Sonjatunveien 11(Kart)
Besøkstider
mandag - fredag 08 - 15.30
Telefon
Ambulant akutteam: 99 33 99 60 (kl.08.00 - 15.30) | Døgnenheten: 77 75 46 31 | Voksenpoliklinikk og BUP: 77 75 46 00
E-post

Praktisk informasjon

Adkomst

​Senter for psykisk helse Nord-Troms ligger bak Sonjatun, rundt 500 meter opp Reisadalveien fra avkjøringa fra E6 gjennom Storslett.​

Aktiviteter

​Vi har turdag hver torsdag og oppfordrer våre pasienter til å ta med turklær før innleggelse ved døgnenheten.

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Parkering

​​​Det er rundt 20 gratis parkeringsplasser utenfor senteret. 

Fant du det du lette etter?