HELSENORGE

Døgn 1, Tromsø

En innleggelse i døgnenhet har som formål å gi ivaretakelse, trygghet, utredning og behandling. Personalet tilbyr behandling i form av samtaler, gruppetilbud, undervisning, fysisk aktivitet samt medikamentell behandling.
Fant du det du lette etter?