Avdeling Nord, Psykisk helse og rusklinikken

Avdeling Nord er en av fem avdelinger i Psykisk helse og rusklinikken. Avdelingen har to Senter for psykisk helse og rusbehandling (SPHR/DPS) og et døgnbasert medikamentfritt behandlingstilbud.

Les mer om Avdeling Nord, Psykisk helse og rusklinikken

Avdeling Nord, Psykisk helse og rusklinikken

Sentrale oppgaver i avdelingen er:


  • Spesialisert utredning, diagnostikk og behandling
  • Aktivt samarbeid med pasientens private og profesjonelle nettverk
  • Forskning, kvalitetsutvikling og utdanning
  • Veiledning, samhandling og samarbeid med kommunehelsetjenesten
  • Oppfølging av barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige

Avdelingen består av fire seksjoner:


1) Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms:

Senteret er lokalisert på Storslett i Nordreisa kommune. 

Senteret omfatter Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (fram til 01.09.16) og Døgnenhet, og gir døgnbaserte, polikliniske og ambulante tjenester til befolkningen i kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen.

2) Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø - poliklinikk:

Denne delen av Senter for psykisk helse og Rusbehandling Tromsø har virksomhet lokalisert i Tromsø og på Storsteinnes i Balsfjord kommune. 

Senteret som omfatter Ambulant akutteam, Voksenpsykiatrisk poliklinikk og Ambulant rehabiliteringsteam gir polikliniske og ambulante tjenester til befolkningen i kommunene Tromsø, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Balsfjord. Regionalt OCD-team for voksne i Helse Nord RHF er del av virksomheten.

3) Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø - døgn:
Denne delen av Senter for psykisk helse og Rusbehandling Tromsø har virksomhet lokalisert i Tromsø og på Storsteinnes i Balsfjord kommune

Senteret som omfatter 2 døgnenheter i Tromsø og 1 døgnenhet på Storsteinnes gir døgnbaserte tjenester til befolkningen i kommunene Tromsø, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Balsfjord.

4) Medikamentfritt behandlingstilbud:
Medikamentfritt behandlingstilbud er et regionalt døgnbasert behandlingstilbud for Helse Nord RHF. Oppstart høst 2016.

Avdelingsleder: Åshild Vangen

Kontaktinformasjon

Telefon
Avdelingsleder Vemund Myrbakk 77 62 73 34
E-post

Eksponering med responsprevensjon (ERP) for voksnehttps://unn.no/behandlinger/eksponering-med-responsprevensjon-erp-for-voksneEksponering med responsprevensjon (ERP) for voksneEEksponering med responsprevensjon (ERP) hos voksneEksponering med responsprevensjon (ERP) hos voksneEksponering med responsprevensjon (ERP) hos voksneEksponering med responsprevensjon (ERP) hos voksne
Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)https://unn.no/behandlinger/intensiv-dynamisk-korttidsterapi-istdpIntensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)IIntensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)
Medikamentell behandling ved tvangslidelser (OCD)https://unn.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-tvangslidelser-ocdMedikamentell behandling ved tvangslidelser (OCD)MTvangslidelser - medikamentell behandling voksneTvangslidelser - medikamentell behandling voksneTvangslidelser - medikamentell behandling voksneTvangslidelser - medikamentell behandling voksne
Medisinfri behandlinghttps://unn.no/behandlinger/medisinfri-behandlingMedisinfri behandlingMMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevern
Tvangslidelser hos voksnehttps://unn.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-voksneTvangslidelser hos voksneTTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksne

Ambulant akutteam, Storsletthttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/ambulant-akutteam-storslettAmbulant akutteam, Storslett
Ambulant akutteam, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/ambulant-akutteam-tromsoAmbulant akutteam, Tromsø
Ambulant rehabiliteringsteam Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/ambulant-rehabiliteringsteam-tromsoAmbulant rehabiliteringsteam Tromsø
Døgn 1, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/dogn-1-tromsoDøgn 1, Tromsø
Døgn 2, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/dogn-2-tromsoDøgn 2, Tromsø
Døgn, Storsteinneshttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/dogn-storsteinnesDøgn, Storsteinnes
Døgnenhet, Storsletthttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/dogn-storslettDøgnenhet, Storslett
Medikamentfritt behandlingstilbud, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/medikamentfritt-behandlingstilbudMedikamentfritt behandlingstilbud, Tromsø
Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Storsletthttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-storslettVoksenpsykiatrisk poliklinikk, Storslett
Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Storsteinneshttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-storsteinnesVoksenpsykiatrisk poliklinikk, Storsteinnes
Voksenpsykiatrisk poliklinikk Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-tromsoVoksenpsykiatrisk poliklinikk Tromsø

Fant du det du lette etter?