HELSENORGE

Anestesi- og operasjonsavdelingen, Narvik

Avdelingen består av flere seksjoner og er rent fysisk spredt på flere etasjer: akuttmottaket i første etasje, intensiv og perioperativ seksjon i 2. etasje, og anestesi- og operasjonsseksjonen i 2. etasje.

Fant du det du lette etter?