HELSENORGE

Terapeutpoliklinikken, Tromsø

Terapeutpoliklinikken består av ergoterapi-, fysioterapi-, logoped- og sosionomtjenesten. Pasienter som skal til ergoterapeut, fysioterapeut og logoped møter opp i fløy B, plan 8. Pasienter som skal til sosionom møter opp i fløy C, plan 4. Åpningstid: 8-15.30

Fant du det du lette etter?