Rehabiliteringsenhet, Finnsnes

Rehabiliteringsenheten ved UNN Finnsnes er lokalisert ved Distriktsmedisinsk Senter (DMS) og ble en del av Rehabiliteringsavdelingen UNN 1. 1. 2020. Enheten gir tilbud om heldøgnsrehabilitering for pasienter uavhengig av diagnose og alder. Enheten har 6 døgnplasser.


Fant du det du lette etter?