HELSENORGE

HelseIArbeid-senteret, Harstad

Ved HelseIArbeid senter er fagressurser i spesialisthelsetjenesten og NAV samlokaliserte for å gi et mer helhetlig tilbud til pasienter med muskel- og skjelettplager og/eller psykiske plager. Tilbudet er spesielt rettet mot personer som trenger samtidige helse- og arbeidsrettede tjenester for å forbli eller komme i arbeid eller studier.

Fant du det du lette etter?