HELSENORGE

Habilitering, Narvik

Enheten gir tilbud til barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonshemninger. Teamet i enheten er tverrfaglig sammensatt med vernepleier, pedagog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, logoped, lege og psykolog.
Fant du det du lette etter?