HELSENORGE

Habilitering, Harstad

Enheten gir tilbud til barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonshemninger. Teamet i enheten er tverrfaglig sammensatt med vernepleier, pedagog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, logoped, lege og psykolog. Åpningstid: 08-15.30

Fant du det du lette etter?