Fysioterapi, Tromsø

Vi har fysioterapeuter med spesialistkompetanse som jobber inn mot de fleste avdelinger og klinikker på UNN. Vår virksomhet foregår i Breivika, på Elisabethsenteret (St Elisabeth) og på Åsgård i Tromsø.

Åpningstid: 08–15.15 på hverdager, én fysioterapeut har vakt og jobber fra 12.30 – 20.00
Les mer om Fysioterapienheten samt teknikker og trening for pasienter med luftveisinfeksjon

Fysioterapi, Tromsø

Teknikker og trening for pasienter med luftveisinfeksjon (pdf)

Seksjonen er delt inn i fire fagenheter.

Fagenhet for hjerte/lunge/kreft

Vi har spesialkompetanse innen tidlig rehabilitering etter traume, behandling av pasienter som puster på respirator, bruk av hostemaskin, behandling av lungesykdommer og lungekomplikasjoner, opptrening etter hjerteinfarkt, hjerteoperasjon eller andre inngrep i bryst- og mageregionen (gastro-, uro-, gynekologisk kirurgi). 

Vi har fysioterapeuter med videreutdanning innenfor lymfødembehandling og fysioterapi til kreftpasienter. I tillegg server vi infeksjonsposten og hematologisk sengepost.

Fagenhet for nevro/geriatri
Fysioterapeutene ved nevrologisk og geriatrisk sengepost funksjonsvurderer og behandler inneliggende og polikliniske pasienter. Fysioterapeutene har et lokalt, regionalt og nasjonalt nedslagsfelt. Innen nevrologi gir vi tilbud ved akutt slagrehabilitering, nevrologiske sykdommer som Multippel Sklerose (MS), Guillan Barre, ALS og Parkinson, nevromuskulære sykdommer (Nevromuskulært kompetansesenter,NMK) samt bevegelsesforstyrrelser som Dystoni. Vi deltar i ulike tverrfaglige team, som ALS-teamet, Parkinsonteamet, NMK-teamet og slagteamet. 

Innen geriatri gir vi tilbud til geriatriske og indremedisinske pasienter som hovedsakelig er multisyke eldre med akutt funksjonssvikt av medisinsk, motorisk og/eller kognitiv art. Balanseproblemer og fallproblematikk er hyppige problemstillinger. Ved Geriatrisk dagenhet deltar fysioterapeutene i tverrfaglige vurderinger og behandling av personer som er hjemmeboende i Tromsø kommune.

Fysioterapeutene har spesial-, spesialist- og mastergradskompetanse innen nevrologisk og geriatrisk fysioterapi. Vi underviser på ulike arenaer; internt i UNN, Universitetet i Tromsø, landsdekkende kurs, internasjonale konferanser og er med på å arrangere kurs/konferanser for kommunehelsetjenesten og Helse Nord. Vi deltar også i forskningsprosjekter på sengepostene og i ulike fagnettverk.

Psykiatri

Vi gir et tilbud om vurdering og oppfølging av inneliggende pasienter i Psykisk helse- og rusklinikken etter henvisning. Vi gir også tilbud om poliklinisk oppfølging av pasienter der det er hensiktsmessig, blant annet i samarbeid med RVTS Nord, Akutt-team og Ambulant rehabiliteringsteam. Vi gir også tilbud til pasienter tilknyttet Regionalt senter for spiseforstyrrelser.

PUST (smerte)
Vi har et gruppetilbud for pasienter med kompliserte smertetilstander kombinert med urin og/eller analinkontinens med Somato kognitiv terapi (PUST).
Fysioterapeutene er også tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for inkontinens og bekkenbunnsykdom (KIB) og utreder og behandler pasienter med underlivsproblematikk.
 
Fysioterapeutene har lang erfaring og kompetanse innen psykisk helse/traumeproblematikk og kroniske smerter. Flere har videreutdanning og er spesialist/master i psykomotorisk fysioterapi. 

Fagenhet for ortopedi/revmatologi/nevrokirurgi/barn

For ortopedi betjener vi både inneliggende og polikliniske pasienter med elektiv protesekirurgi (hofte, knær og skulder), elektiv ACL (fremre korsbånd) og menisk-operasjoner, samt bruskkirurgi på knær, ø-hjelps operasjoner, FCF (lårhalsbrudd) og andre typer bruddskader. Jevnlig har vi multitraumer med sammensatt og kompleks problemstilling. 

For plastikkirurgi betjener vi pasienter med sårrevisjoner, kroniske sår, og lappeplastikk. Vi får ofte henvist pasienter for ødemvurdering/lymfedrenasje, og pasienter med multisykdom. 

For hud/revmaavdelingen betjener vi inneliggende og polikliniske pasienter med inflammatoriske revmatisk sykdommer, med hovedvekt på leddlidelser, bindevevssykdommer og inflammatorisk muskelsykdom.

For hudsykdommer betjener vi pasienter med sårproblematikk.

For nyre/gastro betjener vi pasienter med indremedisinske sykdommer, nefrologi og gastromedisin, og multisykdom.

For barsel betjener vi pasienter med rupturer i bekkenbunnen av ulik grad etter fødsel, svangerskapsrelaterte muskel-skjelettskader, og barselinformasjon.

Innen pediatri betjener vi premature, barn med fødselsskader, plexusskader, klumpfot, barn med tidlige utviklingsforstyrrelser, nevrologi, ulike syndromer, kreft, lungesykdommer, kirurgiske pasienter, ortopediske, indremedisinske pasienter, akutt og subakutt rehabilitering av multitraumatiske pasienter og barn med traumatisk hjerneskade, reumatologiske lidelser, og barn og unge med kronisk smerteproblematikk og psykiske lidelser. 

For nevrokirurgisk avdeling og nevrokirurgisk overvåkning betjener vi pasienter operert for svulst (tumor) i CNS, pasienter operert for annen hjernesykdom, pasienter operert for ulike sykdommer i columna, tversnittslesjoner, og pasienter med skader, smertetilstander i columna, og traumepasienter.

Vår fagenhet har fysioterapeuter, spesialfysioterapeuter og spesialist.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Breivika: fløy B, 8. etasje (fysioterapiseksjonen og poliklinikken) 

Elisabethsenteret: Mellomveien 50, 1. etasje

Åsgård: bygg 2

Åpningstid: 
08–15.15 på hverdager, én fysioterapeut har vakt og jobber fra 12.30 – 20.00. 

Lørdag og søndag er vakthavende fysioterapeut tilstede på UNN i Breivika fra kl. 09.30 – 13.30 og har hjemmevakt med mulighet for utrykning 13.30 – 20.00.

Telefon
Ekspedisjon : 77 62 63 90 | seksjonsleder: 77 62 64 13
mandag - fredag 08-15
E-post
UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansens veg 67(Kart)
Besøkstider
Kontaktinformasjon og informasjon om besøkstider/visittider finner du på de enkelte avdelingssidene.
Telefon
Sentralbord: 77 62 60 00 | medisinsk nødtelefon: 113
E-post

Adkomst/kart over området

Med buss
Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter. Hurtigbåtbilletten gir rett til overgang og kan derfor brukes som bussbillett.

Når du kommer inn hovedinngangen fra busstoppet er du på fløy A, plan 6. Resepsjonen ligger til høyre. 

Når du går videre innover i sykehuset kommer du til fløy B, C, og til slutt D. Ved heisene står det skilt med hvilken fløy og etasje du er i (for eksempel B6).
 
Med flybuss 
Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Om du kommer fra byen eller fra flyplassen går du inn hovedinngangen rett ved busstoppene.​​​

Med taxi
Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor hovedinngangen.
Med privatbil
Pasienter og pårørende bruker hovedinngangen. Parkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret (grønt område på kartet). Legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi parkerer rett nord for sykehuset (grønt område på kartet).

Praktisk informasjon

Apotek

​​Sykehusapotek Nord har utsalg vis a vis Narvesen-kiosken på sykehuset i Tromsø. Der får du kjøpt hygieneartikler og medisiner på e-resept. Husk legitimasjon med bilde når du skal hente legemidler på resept.​​​

Apoteket ligger i A-fløya, plan 6. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen. 

Blomster

Du får kjøpt blomster i Narvesen-kiosken som ligger innenfor hovedinngangen, men husk på at allergikere kan få kraftige reaksjoner på blomster med kraftig duft.

Om du skal besøke noen på en sengepost kan det være lurt om du ringer til avdelinga først og sjekker om de har noen innlagt som er veldig allergiske.

Det kan uansett være lurt å sjekke besøkstidene på den avdelinga du skal til.​

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Frisør

Det er én frisør på sykehuset. Den ligger inn til høyre forbi Narvesen-kiosken når du kommer inn hovedinngangen.

Internett

​Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Kantine/kafe

​Sykehuskaféen Evert ligger rett ved inngangen på plan C3 og er åpent for både pasienter og ansatte fra klokka 09 til 15. Der får du kjøpt varm og kald mat og drikke. Kaféen har godt med sitteplasser.

Ved hovedinngangen i fløy A, plan 6 ligger en Narvesen-kiosk. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen, eller til venstre i vestibylen hvis du kommer fra en av avdelingene. 

I kiosken får du kjøpt enklere kioskmat, drikke og lesestoff. Kiosken har også tipping. ​

Åpningstider Narvesen

Forbehold om avvik på høytidsdager

Ordinære åpningstider :

Mandag-Torsdag: 07:00 - 22:00
Fredag: 07:00 - 21:00
Lørdag: 09:00 - 20:00
Søndag: 10:00 - 21:00

Høytidsdager:

1. Nyttårsdag: Stengt
Skjærtorsdag: 12:00 - 18:00
Langfredag: 12:00 - 18:00
Påskeaften: 09:00 - 15:00
1. Påskedag: 12:00 - 18:00
2. Påskedag: 11:00 - 20:00
1. mai: 11:00 - 20:00
17.mai: 09:00 - 20:00
Kr. Himmelfartsdag: 11:00 - 20:00
Pinseaften: 09:00 - 18:00
1. Pinsedag: 11:00 - 20:00
2. Pinsedag: 11:00 - 20:00
Julaften: 09:00 - 13:00
1. Juledag: Stengt
2. Juledag: 12:00 - 18:00
Nyttårsaften: 09:00 - 15:00

Konserter og kultur

​​Kulturseksjonen i UNN arrangerer jevnlig lunsjkonserter på Pingvinen Scene ved hovedinngangen. Konsertene starter som regel klokka 1130. Informasjon om hvem som spiller henger i heisene. 

Musikk er også helse, og med jevne mellomrom arrangeres det ”musikkvandring” i sykehuset. Ta kontakt med sykepleier på avdelinga dersom du er innlagt hos oss og ønsker besøk av musikerne våre. 

Hvert år før jul arrangerer kulturseksjonen julemesse på plan 6 og 7 ved hovedinngangen.​​

Parkering

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 25.- pr time 
Kl. 21-07: kr 5 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
Maks døgnpris kr 200,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 130,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 90,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

App: Apcoa Flow er appen som bør brukes.Finnes i app-store og google store (google play). Easy park app kan brukes, men da får du 15 % påslag i avgiften.Pingvinhotellet - pasienthotellet i Tromsø

Inngang til Pingvinhotellet ved UNN Tromsø er gjennom sykehusets hovedinngang i A6. Du kan henvende deg i hotellets resepsjon når du kommer. Der er det alltid noen som tar imot deg. 

Barselhotellet er en del av Pingvinhotellet. Rommene har stellebord med utstyr. Barselhotellet har jordmødre tilgjengelig for økt trygghet for den nye familien.

Booking
Bestilling av rom gjør du gjennom pasienthotellets felles bestillingssystem: booking.pingvinhotellet@unn.no

Pingvinhotellet har en hjemmeside med utfyllende informasjon hvor du også kan bestille rom: www.pingvinhotellet.no​

Måltider
Frokost er inkludert i rompris.  Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant i henhold til gjeldende åpningstider for deg som ikke har alle måltider inkludert.

Det finnes også et enklere mattilbud til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet.

Det er TV og tilgjengelig Internett på alle hotellrom.
Narvesen har kiosk vis a vis hotellets resepsjon.

Hotellet er døgnåpent. 

Parkeringsplasser mot avgiftsbetaling på oppmerkede områder utenfor sykehuset. Vi har få parkeringsplasser tilgjengelig og oppfordrer de som kan om å bruke kollektivtransport. Bussrute 20 går fra Tromsø sentrum til UNN og turen tar 10-15 minutter.

Priser ved Pingvinhotellet, Tromsø


Innlagte pasienter i Tromsø

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Ledsagere/foresatte til barn under 18 år som er innlagt

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Strålepasienter - Langtidsboende (over 5 døgn)

 • Pasienten betaler ikke selv for overnatting inklusive frokost
 • Rommet må bestilles skriftlig fra den avdelingen som behandler pasienten
Polikliniske pasienter og dagpasienter

 • Barn under 6 år bor gratis
 • Betaling direkte til pasienthotellet
 • Rommet bestilles via pasienthotellets felles booking
 • Refusjon fra Pasientreiser
Pårørende og andre

Mer utfyllende informasjon om det å bo på pasienthotellene i UNN, finner du i brosjyen: Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF​

Kontakt

UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansensvei 61 Google maps
9019 Tromsø

Telefon
777 55 100 (hele døgnet)

Bestilling av rom

(samme bookingadresse for alle pasienthotell i UNN)

Vardesenteret

Vardesenteret er et samarbeid mellom UNN og Kreftforeningen. Har treffer du ansatte fra Kreftforeningen og UNN, samt frivillige og likemenn. Senteret har åpent for sosialt samvær og du får servert kaffe og te. Noen onsdager arrangerer senteret aktiviteter som:

Vardesenteret holder til i fløy E1 i Breivika. Gå til D-fløya (i retning Tromsøsundet) og ta heisen ned til plan 2. Derfra kan du gå gjennom branndørene og over en liten gjennomgang til det gamle, blå pasienthotellet.

Visittider/besøkstider

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Arrangementer

 • Aktiv med artrose

  Har du mild til moderat artrose i kne eller hofte? Da har du mulighet for å være med på et artroseprogram som ledes av fysioterapeuter i UNN HF

 • Hjerterehabilitering, Tromsø

  Som del av behandlingsopplegget rundt hjertesykdom, tilbyr vi hjertetrening (i gruppe eller individuelt) instruert av fysioterapeut.

 • Trening for lungesyke, Tromsø

  Som del av behandlingsopplegget rundt lungesykdom, tilbyr vi trening i gruppe instruert av fysioterapeut.

 • Trening for lungesyke, Tromsø

  Som del av behandlingsopplegget rundt lungesykdom, tilbyr vi trening i gruppe instruert av fysioterapeut.

Fant du det du lette etter?