Rehabiliteringsavdelingen

Ved avdelingen tilbys tverrfaglig utredning, veiledning og behandling innen fysikalsk og rehabiliteringsmedisin, habilitering, fysioterapi, ergoterapi, logopedi, sosionomtjeneste og dysmeliteam. Lærings og mestringssenteret, regional vurderingsenhet og koordinerende enhet for UNN HF er en del av vår virksomhet.

Les mer om Rehabiliteringsavdelingen

Rehabiliteringsavdelingen

Avdelingen arbeider for å gi pasientene et fullverdig tilbud om medisinsk habilitering og rehabilitering fra første dag i sykehuset, gjennom ulike faser og fram til utskrivning til hjemmet. I tillegg møter pasientene avdelingens ulike faggrupper innen fysioterapi, ergoterapi, logopedi, sosionomtjenester og lærings og mestringsvirksomhet i de fleste av sykehusets enheter.   

En stor del av våre tilbud gis ambulant i nært samarbeid med helsepersonell i kommunen. 

Avdelingen har virksomhet  ved alle tre sykehusene i UNN HF og samarbeider nært med kommunehelsetjenesten, private rehabiliteringsinstitusjoner og andre sykehus i Helse Nord.

Avdelingsleder: Kari Holthe

Dysmeliteamet, Tromsø

Dysmeliteamet på Universitetssykehuset i Nord Norge tar imot barn, ungdom og voksne med medfødt underutviklet arm og/ eller bein og etter traumatisk amputasjon av fingre/hånd/arm. Pasientene kommer fra hele Nord Norge. De følges opp regelmessig etter individuelle behov. Det kan være i forhold til grepsforbedringer, spesialsydde votter/hansker, kosmetiske, konvensjonelle eller myoelektriske proteser, grov- og finmotorisk vurdering og veiledning til kommunehelsetjenesten/barnehage/hjem/skole/arbeidsplass.Vi bistår ved behov for henvisning til andre instanser.
Dysmeliteamet jobber for å sikre oppfølging og behandling i et livsløpsperspektiv.

Teamet har tverrfaglig poliklinikk ca en gang i måneden med ortopediingeniør fra Norsk Teknisk Ortopedi, Ottestad og terapeuter fra UNN. Norsk Teknisk Ortopedi er et spesialverksted for arm- og håndproteser. Dysmeliteamet har for øvrig også godt samarbeid med de ortopediske verkstedene i Nord Norge.
Dysmeliteamet UNN samarbeider i tillegg med Fostermedisinsk senter UNN, Nasjonalt Kompetansesenter for Sjeldne Diagnoser (inkluderer Rikshospitalet og TRS kompetansesenter) og andre spesialistinstitusjoner i landet. Dysmeliteamet UNN er en del av Nasjonalt fagnettverk for dysmeli.
Dysmeliteamet er å treffe i fysioterapiseksjonen og ergoterapitjenesten på B8, telefon: 77626390.

Henvisning kan sendes til:
Dysmeliteamet, fysioterapi- og ergoterapitjenesten
9038 Universitetssykehuset i Nord Norge.

Fysioterapeut Kari Lofthus

Fysioterapeut Cathrine Labori                                                                                          

Ergoterapeut Kristin Melby Olsen

Kontaktinformasjon

Telefon
Avdelingsleder Kari Holthe: 414 70 408
E-post

HelseIArbeidhttps://unn.no/behandlinger/helseiarbeidHelseIArbeidHHelseIArbeidHelseIArbeidHelseIArbeidHelseIArbeid
Nevropsykologisk undersøkelse, Harstadhttps://unn.no/behandlinger/nevropsykologisk-undersokelse-harstadNevropsykologisk undersøkelse, HarstadNNevropsykologisk undersøkelseNevropsykologisk undersøkelseNevropsykologisk undersøkelseNevropsykologisk undersøkelse
Nevropsykologisk undersøkelse, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/nevropsykologisk-undersokelse-tromsoNevropsykologisk undersøkelse, TromsøNNevropsykologisk undersøkelseNevropsykologisk undersøkelseNevropsykologisk undersøkelseNevropsykologisk undersøkelse

Ambulant rehabiliteringsteam (ART), Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/ambulant-rehabiliteringsteam-art-tromsoAmbulant rehabiliteringsteam (ART), Tromsø
Ergoterapitjenesten, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/ergoterapitjenesten-tromsoErgoterapitjenesten, Tromsø
Fysikalskmedisinsk poliklinikk, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/fysikalskmedisinsk-poliklinikk-tromsoFysikalskmedisinsk poliklinikk, Tromsø
Fysioterapi, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/fysioterapiseksjonen-tromsoFysioterapi, Tromsø
Fysioterapienheten, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/fysioterapienheten-harstadFysioterapienheten, Harstad
Habilitering, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/habilitering-harstadHabilitering, Harstad
Habilitering, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/habilitering-tromsoHabilitering, Tromsø
Habillitering, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/habilitering-narvikHabillitering, Narvik
HelseIArbeid-poliklinikken, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/helseiarbeid-poliklinikken-harstadHelseIArbeid-poliklinikken, Harstad
HelseIArbeid-senteret, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/helseiarbeid-senteret-tromsoHelseIArbeid-senteret, Tromsø
Koordinerende enhet - habilitering og rehabiliteringhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/koordinerende-enhet-habilitering-og-rehabiliteringKoordinerende enhet - habilitering og rehabilitering
Logopedtjenesten, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/logopedtjenesten-tromsoLogopedtjenesten, Tromsø
Lærings- og mestringssenteret, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/lerings-og-mestringssenteret-harstadLærings- og mestringssenteret, Harstad
Lærings- og mestringssenteret, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/lerings-og-mestringssenteret-narvikLærings- og mestringssenteret, Narvik
Lærings- og mestringssenteret, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/lerings-og-mestringssenteret-tromsoLærings- og mestringssenteret, Tromsø
Regional vurderingsenhet (RVE)https://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/regional-vurderingsenhet-rveRegional vurderingsenhet (RVE)
Rehabiliteringsmedisinsk døgnenhet og poliklinikk, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/rehabiliteringsmedisinsk-dognenhet-og-poliklinikk-harstadRehabiliteringsmedisinsk døgnenhet og poliklinikk, Harstad
Rehabiliteringspoliklinikken, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/rehabiliteringspoliklinikken-narvikRehabiliteringspoliklinikken, Narvik
Rehabiliteringspost, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/rehabiliteringspost-tromsoRehabiliteringspost, Tromsø
Sosionomtjenesten, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/sosionomtjenesten-tromsoSosionomtjenesten, Tromsø
Terapeutpoliklinikken, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/terapeutpoliklinikken-tromsoTerapeutpoliklinikken, Tromsø

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)