HELSENORGE

Rehabiliteringsavdelingen

Ved avdelingen tilbys tverrfaglig utredning, veiledning og behandling innen fysikalsk og rehabiliteringsmedisin, døgn, dag og poliklinisk, samt habilitering, fysioterapi, ergoterapi, logopedi, og sosionomtjeneste. Lærings og mestringssenteret, ambulant rehabiliteringsteam, regional vurderingsenhet og Helse i arbeid er en del av vår virksomhet.


Rehabiliteringsavdelingen er lokalisert på flere steder. Gå til "Underliggende enheter" (lenger ned på sida) for behandling og besøkstider.

Fant du det du lette etter?