Rehabiliteringsavdelingen

Ved avdelingen tilbys tverrfaglig utredning, veiledning og behandling innen fysikalsk og rehabiliteringsmedisin, habilitering, fysioterapi, ergoterapi, logopedi, sosionomtjeneste og dysmeliteam. Lærings og mestringssenteret, regional vurderingsenhet og koordinerende enhet for UNN HF er en del av vår virksomhet.

Les mer om Rehabiliteringsavdelingen

Rehabiliteringsavdelingen

Avdelingen arbeider for å gi pasientene et fullverdig tilbud om medisinsk habilitering og rehabilitering fra første dag i sykehuset, gjennom ulike faser og fram til utskrivning til hjemmet. I tillegg møter pasientene avdelingens ulike faggrupper innen fysioterapi, ergoterapi, logopedi, sosionomtjenester og lærings og mestringsvirksomhet i de fleste av sykehusets enheter.   

En stor del av våre tilbud gis ambulant i nært samarbeid med helsepersonell i kommunen. 

Avdelingen har virksomhet  ved alle tre sykehusene i UNN HF og samarbeider nært med kommunehelsetjenesten, private rehabiliteringsinstitusjoner og andre sykehus i Helse Nord.

For mer informasjon og kontaktinformasjon om de ulike enhetene i Rehabiliteringsavdelingen - se informasjonen om de respektive enhetene.

Avdelingsleder: Anne-Stina Nordmo

Dysmeliteamet, Tromsø

Dysmeliteamet på Universitetssykehuset i Nord Norge tar imot barn, ungdom og voksne med medfødt underutviklet arm og/ eller bein og etter traumatisk amputasjon av fingre/hånd/arm. Pasientene kommer fra hele Nord Norge. De følges opp regelmessig etter individuelle behov. Det kan være i forhold til grepsforbedringer, spesialsydde votter/hansker, kosmetiske, konvensjonelle eller myoelektriske proteser, grov- og finmotorisk vurdering og veiledning til kommunehelsetjenesten/barnehage/hjem/skole/arbeidsplass.Vi bistår ved behov for henvisning til andre instanser.
Dysmeliteamet jobber for å sikre oppfølging og behandling i et livsløpsperspektiv.

Teamet har tverrfaglig poliklinikk ca en gang i måneden med ortopediingeniør fra Norsk Teknisk Ortopedi, Ottestad og terapeuter fra UNN. Norsk Teknisk Ortopedi er et spesialverksted for arm- og håndproteser. Dysmeliteamet har for øvrig også godt samarbeid med de ortopediske verkstedene i Nord Norge.
Dysmeliteamet UNN samarbeider i tillegg med Fostermedisinsk senter UNN, Nasjonalt Kompetansesenter for Sjeldne Diagnoser (inkluderer Rikshospitalet og TRS kompetansesenter) og andre spesialistinstitusjoner i landet. Dysmeliteamet UNN er en del av Nasjonalt fagnettverk for dysmeli.
Dysmeliteamet er å treffe i fysioterapiseksjonen og ergoterapitjenesten på B8, telefon: 77626390.

Henvisning kan sendes til:
Dysmeliteamet, fysioterapi- og ergoterapitjenesten
9038 Universitetssykehuset i Nord Norge.

Fysioterapeut Kari Lofthus

Fysioterapeut Cathrine Labori                                                                                          

Ergoterapeut Kristin Melby Olsen

Kontaktinformasjon

CFS/ME - tverrfaglig utredninghttps://unn.no/behandlinger/cfsme-tverrfaglig-utredningCFS/ME - tverrfaglig utredningCCFS/ME - Tverrfaglig utredningCFS/ME - Tverrfaglig utredningCFS/ME - Tverrfaglig utredningCFS/ME - Tverrfaglig utredning
Førerkortvurdering etter ervervet hjerneskadehttps://unn.no/behandlinger/forerkortvurdering-etter-ervervet-hjerneskadeFørerkortvurdering etter ervervet hjerneskadeFRehabilitering - Ervervet hjerneskade, førerkortvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade, førerkortvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade, førerkortvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade, førerkortvurdering
HelseIArbeidhttps://unn.no/behandlinger/helseiarbeidHelseIArbeidHHelseIArbeidHelseIArbeidHelseIArbeidHelseIArbeid
Muskel- og skjelettsmerter, utredninghttps://unn.no/behandlinger/muskel-og-skjelettsmerter-utredningMuskel- og skjelettsmerter, utredningMLangvarige smertetilstander i muskel- og skjelettapparatet, utredningLangvarige smertetilstander i muskel- og skjelettapparatet, utredningLangvarige smertetilstander i muskel- og skjelettapparatet, utredningLangvarige smertetilstander i muskel- og skjelettapparatet, utredning
Nevropsykologisk undersøkelse, Harstadhttps://unn.no/behandlinger/nevropsykologisk-undersokelse-harstadNevropsykologisk undersøkelse, HarstadNNevropsykologisk undersøkelseNevropsykologisk undersøkelseNevropsykologisk undersøkelseNevropsykologisk undersøkelse
Nevropsykologisk undersøkelse, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/nevropsykologisk-undersokelse-tromsoNevropsykologisk undersøkelse, TromsøNNevropsykologisk undersøkelseNevropsykologisk undersøkelseNevropsykologisk undersøkelseNevropsykologisk undersøkelse
Overbevegelighet i ledd, utredninghttps://unn.no/behandlinger/overbevegelighet-i-ledd-utredningOverbevegelighet i ledd, utredningOOverbevegelighet i ledd, tverrfaglig utredningstilbudOverbevegelighet i ledd, tverrfaglig utredningstilbudOverbevegelighet i ledd, tverrfaglig utredningstilbudOverbevegelighet i ledd, tverrfaglig utredningstilbud
Primærrehabilitering etter ryggmargsskadehttps://unn.no/behandlinger/primerrehabilitering-etter-ryggmargsskadePrimærrehabilitering etter ryggmargsskadePRehabilitering - Ryggmargsskade, primærrehabiliteringRehabilitering - Ryggmargsskade, primærrehabiliteringRehabilitering - Ryggmargsskade, primærrehabiliteringRehabilitering - Ryggmargsskade, primærrehabilitering
Rehabilitering - primærrehabilitering ved tetraplegihttps://unn.no/behandlinger/rehabilitering-primerrehabilitering-ved-tetraplegiRehabilitering - primærrehabilitering ved tetraplegiRRehabilitering - Tetraplegi, primærrehabiliteringRehabilitering - Tetraplegi, primærrehabiliteringRehabilitering - Tetraplegi, primærrehabiliteringRehabilitering - Tetraplegi, primærrehabilitering
Rehabilitering - vurderingsopphold etter poliomyelitthttps://unn.no/behandlinger/rehabilitering-vurderingsopphold-etter-poliomyelittRehabilitering - vurderingsopphold etter poliomyelittRRehabilitering - Poliomyelitt, vurderingsoppholdRehabilitering - Poliomyelitt, vurderingsoppholdRehabilitering - Poliomyelitt, vurderingsoppholdRehabilitering - Poliomyelitt, vurderingsopphold
Rehabilitering - Vurderingsopphold for vurdering av spastisitethttps://unn.no/behandlinger/rehabilitering-vurderingsopphold-for-vurdering-av-spastisitetRehabilitering - Vurderingsopphold for vurdering av spastisitetRRehabilitering - Spastisitet, vurderingsoppholdRehabilitering - Spastisitet, vurderingsoppholdRehabilitering - Spastisitet, vurderingsoppholdRehabilitering - Spastisitet, vurderingsopphold
Rehabilitering - vurderingsopphold ved nevrologiske sykdommerhttps://unn.no/behandlinger/rehabilitering-vurderingsopphold-ved-nevrologiske-sykdommerRehabilitering - vurderingsopphold ved nevrologiske sykdommerRRehabilitering, nevrologiske sykdommer - vurderingsoppholdNevrologiske sykdommer, rehabilitering - vurderingoppholdRehabilitering, nevrologiske sykdommer - vurderingsoppholdRehabilitering, nevrologiske sykdommer - vurderingsopphold
Rehabilitering av lette traumatiske hodeskaderhttps://unn.no/behandlinger/rehabilitering-av-lette-traumatiske-hodeskaderRehabilitering av lette traumatiske hodeskaderRTraumatiske lette hodeskaderTraumatiske lette hodeskaderTraumatiske lette hodeskaderTraumatiske lette hodeskader
Rehabilitering av Locked-in-syndromhttps://unn.no/behandlinger/rehabilitering-av-locked-in-syndromRehabilitering av Locked-in-syndromRRehabilitering - Locked-in-syndromRehabilitering - Locked-in-syndromRehabilitering - Locked-in-syndromRehabilitering - Locked-in-syndrom
Rehabilitering etter benamputasjonhttps://unn.no/behandlinger/rehabilitering-etter-benamputasjonRehabilitering etter benamputasjonRRehabilitering - BeinamputasjonRehabilitering - BeinamputasjonRehabilitering - BeinamputasjonRehabilitering - Beinamputasjon
Rehabilitering etter hjerneslaghttps://unn.no/behandlinger/rehabilitering-etter-hjerneslagRehabilitering etter hjerneslagRRehabilitering - HjerneslagRehabilitering - HjerneslagRehabilitering - HjerneslagRehabilitering - Hjerneslag
Rehabilitering etter omfattende skade (multitraume)https://unn.no/behandlinger/rehabilitering-etter-omfattende-skade-multitraumeRehabilitering etter omfattende skade (multitraume)ROmfattende skade (multitraume) - rehabiliteringOmfattende skade (multitraume) - rehabiliteringOmfattende skade (multitraume) - rehabiliteringOmfattende skade (multitraume) - rehabilitering
Rehabilitering etter ryggmargsskadehttps://unn.no/behandlinger/rehabilitering-etter-ryggmargsskadeRehabilitering etter ryggmargsskadeRRehabilitering - RyggmargsskadeRehabilitering - RyggmargsskadeRehabilitering - RyggmargsskadeRehabilitering - Ryggmargsskade
Rehabilitering ved alvorlig perifer nervesykdomhttps://unn.no/behandlinger/rehabilitering-ved-alvorlig-perifer-nervesykdomRehabilitering ved alvorlig perifer nervesykdomRRehabilitering - Alvorlig perifer nervesykdomRehabilitering - Alvorlig perifer nervesykdomRehabilitering - Alvorlig perifer nervesykdomRehabilitering - Alvorlig perifer nervesykdom
Rygg- og nakkesmerter, utredninghttps://unn.no/behandlinger/rygg-og-nakkesmerter-utredningRygg- og nakkesmerter, utredningRRehabilitering - Rygg/nakke, tverrfaglig (vertebra)Rehabilitering - Rygg/nakke, tverrfaglig (vertebra)Rehabilitering - Rygg/nakke, tverrfaglig (vertebra)Rehabilitering - Rygg/nakke, tverrfaglig (vertebra)
Tidligrehabilitering etter ervervet hjerneskadehttps://unn.no/behandlinger/tidligrehabilitering-etter-ervervet-hjerneskadeTidligrehabilitering etter ervervet hjerneskadeTRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskade
Vurdering av rehabiliteringspotensialhttps://unn.no/behandlinger/vurdering-av-rehabiliteringspotensialVurdering av rehabiliteringspotensialVRehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensialVurdering av rehabiliteringspotensialRehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensialRehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensial

Ambulant rehabiliteringsteam (ART somatikk), Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/ambulant-rehabiliteringsteam-art-tromsoAmbulant rehabiliteringsteam (ART somatikk), Tromsø
Ergoterapitjenesten, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/ergoterapitjenesten-tromsoErgoterapitjenesten, Tromsø
Fysikalskmedisinsk poliklinikk, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/fysikalsk-medisinsk-poliklinikk-tromsoFysikalskmedisinsk poliklinikk, TromsøTverrfaglig poliklinikk ved UNN Tromsø som utreder muskel- og skjelettplager, CFS/ME og hypermobilitet.
Fysioterapi, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/fysioterapiseksjonen-tromsoFysioterapi, Tromsø
Fysioterapienheten, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/fysioterapienheten-harstadFysioterapienheten, Harstad
Habilitering, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/habilitering-harstadHabilitering, Harstad
Habilitering, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/habilitering-tromsoHabilitering, Tromsø
Habillitering, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/habilitering-narvikHabillitering, Narvik
HelseIArbeid-senteret, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/helseiarbeid-senteret-harstadHelseIArbeid-senteret, Harstad
HelseIArbeid-senteret, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/helseiarbeid-senteret-tromsoHelseIArbeid-senteret, Tromsø
Koordinerende enhet - habilitering og rehabiliteringhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/koordinerende-enhet-habilitering-og-rehabiliteringKoordinerende enhet - habilitering og rehabilitering
Logopedtjenesten, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/logopedtjenesten-tromsoLogopedtjenesten, Tromsø
Lærings- og mestringssenteret, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/lerings-og-mestringssenteret-harstadLærings- og mestringssenteret, Harstad
Lærings- og mestringssenteret, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/lerings-og-mestringssenteret-narvikLærings- og mestringssenteret, Narvik
Lærings- og mestringssenteret, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/lerings-og-mestringssenteret-tromsoLærings- og mestringssenteret, Tromsø
Regional vurderingsenhet (RVE)https://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/regional-vurderingsenhet-rveRegional vurderingsenhet (RVE)
Rehabiliteringsmedisinsk døgnenhet og poliklinikk, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/rehabiliteringsmedisinsk-dognenhet-og-poliklinikk-harstadRehabiliteringsmedisinsk døgnenhet og poliklinikk, Harstad
Rehabiliteringspoliklinikken, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/rehabiliteringspoliklinikken-narvikRehabiliteringspoliklinikken, Narvik
Rehabiliteringspost, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/rehabiliteringspost-tromsoRehabiliteringspost, Tromsø
Sosionomtjenesten, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/sosionomtjenesten-tromsoSosionomtjenesten, Tromsø
Terapeutpoliklinikken, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/terapeutpoliklinikken-tromsoTerapeutpoliklinikken, Tromsø

Fant du det du lette etter?