HELSENORGE

Rehabiliteringsavdelingen

Ved avdelingen tilbys tverrfaglig utredning, veiledning og behandling innen fysikalsk og rehabiliteringsmedisin, habilitering, fysioterapi, ergoterapi, logopedi, sosionomtjeneste og dysmeliteam. Lærings og mestringssenteret, regional vurderingsenhet og koordinerende enhet for UNN HF er en del av vår virksomhet.


Rehabiliteringsavdelingen er lokalisert på flere steder. Gå til "Underliggende enheter" (lenger ned på sida) for behandling og besøkstider.

Fant du det du lette etter?