Helsenorge

Rehabiliteringsavdelingen

Ved avdelingen tilbys tverrfaglig utredning, veiledning og behandling innen fysikalsk og rehabiliteringsmedisin, habilitering, fysioterapi, ergoterapi, logopedi, sosionomtjeneste og dysmeliteam. Lærings og mestringssenteret, regional vurderingsenhet og koordinerende enhet for UNN HF er en del av vår virksomhet.

Fant du det du lette etter?