HELSENORGE

Ortopedisk-kirurgisk sengepost, Narvik

Pasientgruppen vår er ortopedisk-kirurgiske pasienter, kirurgiske kreftpasienter, og de som trenger lindrende behandling. Vi har 15 sengeplasser.

Fant du det du lette etter?