HELSENORGE

Ortopedisk avdeling

Avdelingen utreder og behandler pasienter innen ortopedi og håndkirurgi. Pasienter som trenger vurdering eller operative inngrep innen ortopedi blir ivaretatt ved alle tre lokasjoner i UNN, mens for de andre fagene foregår deres virksomhet hovedsakelig i UNN Tromsø.


Ortopedisk avdeling har enheter i Harstad, Narvik og Tromsø. Gå til "Underliggende enheter" (lenger ned på sida) for behandling og besøkstider.

Fant du det du lette etter?