Ortopedisk avdeling

Avdelingen utreder og behandler pasienter innen ortopedi og håndkirurgi. Pasienter som trenger vurdering eller operative inngrep innen ortopedi blir ivaretatt ved alle tre lokasjoner i UNN, mens for de andre fagene foregår deres virksomhet hovedsakelig i UNN Tromsø.

Les mer om Ortopedisk avdeling

Ortopedisk avdeling

Enheten ivaretar både lokalsykehusfunksjon og regionsfunksjoner. Avdelingen har nært samarbeid med mange enheter og faggrupper i UNN, og en del av pasientene møter ergo- eller fysioterapeuter i etterkant av operasjon. 

Døgnenhetene har også et utstrakt samarbeid med mange kommuner i Troms i forbindelse med utskriving, og samarbeidsprosjektet "Pasientsentrerte helsetjenesteteam" benyttes mer og mer i forbindelse med utskriving av eldre pasienter til Tromsø kommune. 

Avdelingen ivaretar utdanningsansvar innen ortopedi og det håndkirurgiske fagfelt for medisinerstudenter. De ivaretar også utdanningsansvaret for leger under utdanning i ortopedi, og er praksisarena for sykepleierstudenter.

Pasientopplæring, undervisning, forskning og deltagelse i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk utgjør også en del av virksomheten.

Konstituert avdelingsleder: May-Liss Johansen

Kontaktinformasjon

E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Blærekreftoperasjon (TURB)https://unn.no/behandlinger/blerekreftoperasjon-turbBlærekreftoperasjon (TURB)BBlærekreft - Operasjon, TransUrethral Reseksjon av Blære (TUR-B)Blærekreft - Operasjon, TransUrethral Reseksjon av Blære (TUR-B)Blærekreft - Operasjon, TransUrethral Reseksjon av Blære (TUR-B)Blærekreft - Operasjon, TransUrethral Reseksjon av Blære (TUR-B)
Hofteproteseoperasjonhttps://unn.no/behandlinger/hofteproteseoperasjonHofteproteseoperasjonHHofteprotese ved slitasjegikt (artrose)Hofteprotese ved slitasjegikt (artrose)Hofteprotese ved slitasjegikt (artrose)Hofteprotese ved slitasjegikt (artrose)
Hudsvulstoperasjonhttps://unn.no/behandlinger/hudsvulstoperasjonHudsvulstoperasjonHHudsvulstoperasjonHudsvulstoperasjonHudsvulstoperasjonHudsvulstoperasjon
Håndkirurgi ved deQuervains tendinitt, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/handkirurgi-ved-dequervains-tendinitt-tromsoHåndkirurgi ved deQuervains tendinitt, TromsøHHåndkirurgi ved deQuervains tendinitt, TromsøHåndkirurgi ved deQuervains tendinitt, TromsøHåndkirurgi ved deQuervains tendinitt, TromsøHåndkirurgi ved deQuervains tendinitt, Tromsø
Håndkirurgi ved ganglion på hånden, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/handkirurgi-ved-ganglion-pa-handen-tromsoHåndkirurgi ved ganglion på hånden, TromsøHGanglion, håndGanglion, håndGanglion, håndGanglion, hånd
Håndkirurgi ved Guyons kanalsyndrom, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/handkirurgi-ved-guyons-kanalsyndrom-tromsoHåndkirurgi ved Guyons kanalsyndrom, TromsøHHåndkirurgi ved Guyons kanalsyndrom, TromsøHåndkirurgi ved Guyons kanalsyndrom, TromsøHåndkirurgi ved Guyons kanalsyndrom, TromsøHåndkirurgi ved Guyons kanalsyndrom, Tromsø
Håndkirurgi ved karpaltunnelsyndrom, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/handkirurgi-ved-karpaltunnelsyndrom-tromsoHåndkirurgi ved karpaltunnelsyndrom, TromsøHHåndkirurgi ved karpaltunnelsyndrom, TromsøHåndkirurgi ved karpaltunnelsyndrom, TromsøHåndkirurgi ved karpaltunnelsyndrom, TromsøHåndkirurgi ved karpaltunnelsyndrom, Tromsø
Håndkirurgi ved kubitaltunnelsyndrom, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/handkirurgi-ved-kubitaltunnelsyndrom-tromsoHåndkirurgi ved kubitaltunnelsyndrom, TromsøHHåndkirurgi ved kubitaltunnelsyndrom, TromsøHåndkirurgi ved kubitaltunnelsyndrom, TromsøHåndkirurgi ved kubitaltunnelsyndrom, TromsøHåndkirurgi ved kubitaltunnelsyndrom, Tromsø
Håndkirurgi ved medfødte sammenvokste fingre, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/handkirurgi-ved-medfodte-sammenvokste-fingre-tromsoHåndkirurgi ved medfødte sammenvokste fingre, TromsøHHåndkirurgi ved medfødte sammenvokste fingre, TromsøHåndkirurgi ved medfødte sammenvokste fingre, TromsøHåndkirurgi ved medfødte sammenvokste fingre, TromsøHåndkirurgi ved medfødte sammenvokste fingre, Tromsø
Håndkirurgi ved slitasje i tommelens rotledd, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/handkirurgi-ved-slitasje-i-tommelens-rotledd-tromsoHåndkirurgi ved slitasje i tommelens rotledd, TromsøHHåndkirurgi ved slitasje i tommelens rotledd, TromsøHåndkirurgi ved slitasje i tommelens rotledd, TromsøHåndkirurgi ved slitasje i tommelens rotledd, TromsøHåndkirurgi ved slitasje i tommelens rotledd, Tromsø
Håndkirurgi ved tetraplegi, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/handkirurgi-ved-tetraplegi-tromsoHåndkirurgi ved tetraplegi, TromsøHHåndkirurgi ved tetraplegiHåndkirurgi ved tetraplegiHåndkirurgi ved tetraplegiHåndkirurgi ved tetraplegi
Håndkirurgi ved triggerfinger, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/handkirurgi-ved-triggerfinger-tromsoHåndkirurgi ved triggerfinger, TromsøHTriggerfingerTriggerfingerTriggerfingerTriggerfinger
Håndleddsbrudd hos voksne, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/handleddsbrudd-hos-voksne-tromsoHåndleddsbrudd hos voksne, TromsøHHåndleddsbruddHåndleddsbruddHåndleddsbruddHåndleddsbrudd
Kneproteseoperasjonhttps://unn.no/behandlinger/kneproteseoperasjonKneproteseoperasjonKKneproteseoperasjonKneproteseoperasjonKneproteseoperasjonKneproteseoperasjon
Sarkomhttps://unn.no/behandlinger/sarkomSarkomSBein- og bløtvevskreftBein- og bløtvevskreftBein- og bløtvevskreftBein- og bløtvevskreft

Arrangementer

  • Hofte- og kneskole

    Alle som skal få satt inn hofte- eller kneprotese blir innkalt til pasientskole noen uker før planlagt operasjon. Målet med hofte-/ kneskolen er å samle flere pasienter for å forberede dere i fellesskap til operasjonen.

Ortopedisk poliklinikk, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/ortopedisk-avdeling/ortopedisk-poliklinikk-tromsoOrtopedisk poliklinikk, Tromsø
Ortopedisk post, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/ortopedisk-avdeling/ortopedisk-post-harstadOrtopedisk post, Harstad
Ortopedisk post, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/ortopedisk-avdeling/ortopedisk-post-tromsoOrtopedisk post, Tromsø
Ortopedisk-kirurgisk sengepost, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/ortopedisk-avdeling/ortopedisk-kirurgisk-sengepost-narvikOrtopedisk-kirurgisk sengepost, Narvik

Fant du det du lette etter?